Завершені:

 • «Педагогічні засади організації професійного навчання на виробництві» (Державний реєстраційний номер теми 0109U001190). Термін виконання: 01.01.2009- 31.12.2012 рр.
 • «Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації молоді на робітничі професії» (Державний реєстраційний номер теми 0109U001191). Термін виконання: 01.01.09 - 31.12.12 рр.
 • «Інформаційно-аналітичне забезпечення модернізації професійно-технічної освіти в умовах ринку праці» (Державний реєстраційний номер теми 0109U001192). Термін виконання: 01.01.09 - 31.12.12 рр.
 • «Педагогічні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою» (Державний реєстраційний номер теми 0109U001189). Термін виконання: 01.01.2009 –31.12.2012 рр.
 • «Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників» (Державний реєстраційний номер 0109U001188). Термін виконання: 01.01.09 -31.12.12 рр.
 • «Теоретико-методологічні засади розробки державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління» (Державний реєстраційний номер теми 0109U001187). Термін виконання: 01.01.2009-31.12.2012 рр.
 • «Методичні основи створення підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів» (Державний реєстраційний номер: 0111U002506) Термін виконання: 01.01.11 - 31.12.14 рр.
 • «Особливості професійного навчання робітників в умовах високотехнологічного виробництва» (Державний реєстраційний номер теми 0113U000160). Термін виконання: 01.01.2013 - 31.12.2015 рр.
 • «Підготовка учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар’єри» (Державний реєстраційний номер теми 0113U000154). Термін виконання: 01.01.2013 - 31.12.2015 рр.
 • «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів» (Державний реєстраційний номер теми 0113U000155). Термін виконання: 01.01.2013 - 31.12.2015 рр.
 • «Управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки» (Державний реєстраційний номер теми: 0113U003118). Термін виконання: 01.01.2013 - 31.12.2015 рр.
 • «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті» (Державний реєстраційний номер теми: 0113U003045). Термін виконання: 01.01.2013 - 31.12.2015 рр.
 • «Проектування змісту професійно-технічної освіти на основі компетентнісного підходу» (Державний реєстраційний номер теми: 0113U000230). Термін виконання: 01.01.2013 - 31.12.2015 рр.

Поточні:

 • «Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів» (Державний реєстраційний номер теми: 0115U002085). Термін виконання: 01.01.2015 - 31.12.2017 рр.
 • «Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу» (Державний реєстраційний номер теми: 0116U004714). Термін виконання: 01.01.2016 - 31.12.2018 рр.
 • «Проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» (Державний реєстраційний номер теми: 0116U003567). Термін виконання: 01.01.2016 - 31.12.2018 рр.
 • «Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» (Державний реєстраційний номер теми: 0116U003592). Термін виконання: 01.01.2016 - 31.12.2018 рр.
 • «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей» (Державний реєстраційний номер теми: 0116U004143). Термін виконання: 01.01.2016 - 31.12.2018 рр.

Усі теми – фундаментальні, a теми лабораторії електронних навчальних ресурсів – прикладні.

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню