Проект ЄС програма ТЕМПУС «Екологічна освіта в Білорусії, Росії, Україні» (ЕкоБРУ) (2013-2016 рр.)Починаючи з 2013 року Інститут бере участь у проекті ТЕМПУС «Екологічна освіта в Білорусі, Росії й Україні». Метою проекту є розроблення навчальних програм з екологічної освіти в системі безперервної освіти вчителів та викладачів у контексті багаторівневої системи освіти в Білорусі, Росії й Україні; тестування, впровадження, визнання на офіційному рівні і наступне використання дистанційних навчальних курсів з екології в контексті багаторівневої системи освіти в Білорусі, Росії й Україні; модернізація існуючих навчальних програм в контексті екологічної освіти і захисту навколишнього середовища.

Основне завдання Проекту полягає у проведенні аналізу існуючих навчальних планів у сфері загальної та професійної освіти й виявленні слабких сторін та недоліків. Проектом передбачається визначення практико-орієнтованих цілей та відповідних їм педагогічних технологій і подальше створення загальної концепції екологічно орієнтованих програм підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для вчителів загальноосвітніх та професійно орієнтованих навчальних закладів. Проект сприяє реалізації принципів практико-орієнтованої екологічної компетентності в галузі шкільного та професійно орієнтованого навчання та інтеграції навчальних цілей екологічно орієнтованого змісту в сферу багаторівневої системи освіти в Білорусі, Росії та Україні, тим самим підтримуючи заходи із захисту навколишнього середовища в країнах-партнерах.

Загалом, Проект ТЕМПУС сприяє розвитку системи безперервної освіти для цільових груп викладачів у сфері професійної освіти та вчителів загальноосвітніх шкіл в Білорусі, Росії й Україні. Для досягнення цілей проекту, до складу консорціуму включені партнери, що володіють різними компетенціями. Серед них заклади освіти в країнах-партнерах (РІПО та РІВШ в Білорусі; НІРО в Росії та НАПН в Україні), що мають вплив у сфері освіти і підвищення кваліфікації.

В рамках проекту для реалізації його цілей було проведено анкетування, в якому взяли участь 324 навчальних заклади та отримано 1768 анкет. На основі узагальнення даних командою було розроблено пілотні програми трьох дистанційних курсів підвищення кваліфікації викладачів ПТНЗ.

Основними результатами діяльності Інституту ПТО НАПН України в рамках Проекту є підготовка навчальних програм дистанційних курсів «Культура екологічної безпекипрофесійної діяльності у будівельній галузі», «Енергоефективна компетентність педагогічних працівників ПТНЗ будівельного профілю», «Екоорієнтовані педагогічні технології розвитку культури безпеки професійної діяльності майбутніх будівельників». Головною метою таких дистанційних курсів є підвищення екологічної компетентності викладачів ПТНЗ України. Для досягнення запланованого результату передбачено розробити навчально-методичні матеріали дистанційних курсів та провести їхнє тестування, реалізувати курси, вдосконалити та доопрацювати їх за потреби.

Проект у соціальній мережі Facebook.


 • Новини
 • Заходи: поширення інформації про діяльність та результати проекту

  1.    Науково-практичний семінар «Відкрите (дистанційне) навчання виробничого персоналу», в рамках 5-ої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», 20.03.2014, м Київ

  2.    Науково-практичний семінар «Дистанційне навчання на виробництві» в рамках VI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти --2015», 13.03.2015, м Київ

  3.    Звіт про діяльність ІПТО НАПН України в рамках проекту ЄС Еко БРУ »на Моніторингової місії ERASMUS + Office in Ukraine програми Eco BRU 543707-TEMPUS-1-DE- TEMPUS-JPHES, 28.04.2015, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, м Переяслав-Хмельницький

  4.    VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інноваційні методики професійної підготовки кваліфікованих робітників сфери автотранспорту» - 19.05.2015, УНЦ НАПН України, м.Київ

  5.    VII Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу - європейський вибір» - 21-22 травня 2015 року, м Ізмаїл

  6.    Семінар «Методика і дидактика дистанційної освіти» (в рамках виконання міжнародного проекту «ЕкоБРУ» (EcoBRU)) 5-8 жовтня 2015 року, НТУ. м. Київ

  7.    VІІ Міжнародний форум-презентація «Інноватика в сучасній освіті», представлена на конкурс інноваційна розробка «Науково-методичний супровід професійної освіти і навчання для сталого розвитку» зайняла 1-е місце, отримана золота медаль, м. Київ

  8.    IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», 21-22 жовтня, 2015 року, м Львів

  9.    Координаційна зустріч в Києві 24-28.10.2015 в рамках проекту «Еко БРУ» 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES TEVPUS IV Програми Європейської комісії TEVPUS IV «Екологічна освіта для Білорусії, Росії та України», м . Київ

  10. ІІ Всеукраїнський форум «Освіта для збалансованого розвитку», 13.04.2016, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, м Київ

  11. Звітна науково-практична конференція ІПТО НАПН України «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання», 21.04.2016, Інститут ПТО НАПН України, м. Київ

  12. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні основи збалансованого регіонального розвитку 10-11.05.2016, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» м. Івано-Франківськ

  13. Науково-практичний семінар «Екологізація освіти. Міжнародний досвід та регіональні перспективи », 12.05.2016, Надвірнянський коледж НТУ, м. Надвірна

  14. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика», 15-16 05.2016, Національний авіаційний університет, м Київ

  15.  Міжнародна наукова конференція «Сахаровські читання 2016 року: екологічні проблеми XXI-го століття», 19-20.05.2016, м Мінськ, Республіка Білорусь

  16.  Круглий стіл «Використання технології проектного навчання в професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі», 31.05.2016, ННЦ ПТО НАПН України, м. Київ

  17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії та перспективи», 21.06.2016, Київський фінансово-економічний коледж Національного університету ДПС України м. Ірпінь

  18. Міська методична секція педагогічних працівників будівельних і деревообробних професій, 22.09.2016, Інститут ПТО НАПН України, м .Київ

  19. Експеримент всеукраїнського рівня “Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю на основі технології проектного навчання” (на базі Кам’янського професійного ліцею Дніпропетровської області) 2016-2018 р.р.

 • Заходи: робота з викладачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти

  1. Науково-практичний семінар «Підготовка майбутніх фахівців легкої промисловості до енергоефективної діяльності», Центр енергоефективності, ІПТО НАПН України, 16.05.2014, м Київ

  2. Науково-практичний семінар «Науково-методичний супровід формування та розвитку у кваліфікованих працівників енергоефективної компетентності, культури безпеки професійної, діяльності та розробки викладачами спецдисциплін електронних підручників і посібників», 19.06.2014, НМЦ ПТО у Запорізькій області, м Запоріжжя

  3. Семінар-тренінг «Культура безпеки професійної діяльності в умовах виробництва» (формування енергоефективної компетентності учнів ПТНЗ методом проектів), 20.02.2015, «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», г. Запоріжжя

  4. Перший Всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування та розвиток культури безпеки професійної діяльності кваліфікованих робітників», 19.03.2015, Центр енергоефективності ІПТО НАПН України, м. Київ

  5. ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування та розвиток культури безпеки професійної діяльності кваліфікованих робітників будівельної галузі», 01.10.2015, Центр енергоефективності ІПТО НАПН України, м. Київ

  6. Вебінар «Перспективи впровадження результатів проекту ЕкоБРУ в систему професійно-технічної освіти Дніпропетровської області», 18.11.2015., Центр енергоефективності ІПТО НАПН України, м. Київ

  7. Вебінар в рамках проекту ЄС «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та Україні», 16.06.2016, Центр енергоефективності Інституту ПТО НАПН України, м. Київ

  8. Круглий стіл «Розвиток дослідницько-експериментальної роботи в ПТНЗ Сумського регіону», 17.06.2016, ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище», м Ромни

  9. Круглий стіл «Розвиток дослідницько-експериментальної роботи в ДНЗ« Бердичівське вища професійне училище »», 01.09.2016, «Бердичівське вище професійне училище», м Бердичів

  10. І Всеукраїнська веб-конференція "Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті" (28 лютого 2017 р., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ).

  11. Звітна науково-практична конференція Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання», присвячена десятиріччю Інституту (29 березня – 13 квітня 2017 р., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ). У рамках конференції відбулося Засідання секції «Проектні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців» у режимі вебінару.

  12. Обласні педагогічні читання «Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» (22 лютого 2017 р., Миколаївський професійний машинобудівний ліцей, м. Миколаїв).

  13. Всеукраїнський конкурс на кращий екологічний проект «Збережемо Землю для наступних поколінь» (11 травня - грудня 2017 р., Інститут ПТО НАПН України, м. Київ).

  14. Науково-практичний семінар «Проектні технології навчання у професійній майбутніх кваліфікованих робітників». у рамках IX Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2017» (25 жовтня 2017 р., Київський міський палац дітей та юнацтва, м. Київ).

  15. Тренінги для педагогічних працівників Закарпатської області «Розроблення та застосування веб-квестів у професійній освіті» (13-14 червня 2017 р., ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. М. Данканича», ДНЗ «Мукачівський центр професійно-технічної освіти», м. Мукачеве).

  16. Семінар-тренінг «Застосування проектних технологій для формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю» (Кам’янський професійний ліцей, 30 листопада 2017 р., м. Кам’янське Дніпропетровської області).

  17. Круглий стіл «Науково-методичний супровід професійно-технічної освіти» (Івано-Франківський професійний будівельний ліцей, 9 листопада 2017 р., м. Івано-Франківськ).

  18. Семінар-тренінг «Використання технології «Веб-квест» у роботі методиста ПТНЗ» в рамках «Школи фахового зростання методиста професійно-технічних навчальних закладів м. Києва» (Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України, 11 травня 2017 р., м. Київ).

  19. Тренінг «Розроблення та застосування проектних технологій у професійному навчанні» (Державний професійно-технічний навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти», 3 листопада 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький).

  Науково-практичний семінар «Управління проектною діяльністю закладу професійної освіти на засадах компетентнісного підходу» (14 грудня 2017 р., ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», м. Дніпрорудне, Запорізької області).

  21. 17 Международная научная конференция «Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы ХХІ века» (18-19 травня 2017 г., організатор – Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь).

  22. Міська методична секція педагогічних працівників будівельних та деревообробних професій «Професійна компетентність педагога – важливий показник якісної підготовки висококваліфікованих робітників у ПТНЗ» (17 березня 2017 р., організатор – НМК ПТО у м. Києві, ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», м. Київ).

  23. Науково-практичний колоквіум «Професійно-технічна освіта – майбутнє аграрної Київщини» (12 жовтня 2017 р., організатор – агрофірма «Колос», с. Пустоварівка, Київської області).

  24. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (5 – 19 березня 2018 року). У рамках конференції проведено вебінар «Проектні технології у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» (12 березня 2018 року).

  25. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (15-17 травня, 2018 року).

  26. Науково-практичний семінар «Педагог постіндустріального суспільства: професіоналізм, компетентність, культура» (15 лютого 2018 року).

  27. Вебінар «Управління освітньо-розвивальним середовищем закладу професійної освіти» (16 квітня 2018 року на базі системи дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

  28. Тренінг «Використання технології «Веб-квест» у підготовці кваліфікованих робітників» (24 травня 2018 року).

  29. Науково-практичний семінар «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі: досвід впровадження, проблеми та перспективи» (22 червня 2018 року).

  30. Засідання обласного методичного об’єднання педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської області будівельного напряму «Напрямки реалізації інноваційних ресурсозберігаючих технологій у будівництві» (4 квітня 2018 року).

 • Публікації: події та результати Проекту

  1. Радкевич В.О., Кулалаєва Н.В., Леу С.О. Перші кроки реалізації проекту Європейського Союзу «Еко БРУ» («Eco BRU») в системі ПТО України / В. Радкевич, Н. Кулалаєва, С. Леу // Професійно-технічна освіта. – №2 (63). – 2014. – С. 60-61.

  2. Радкевич В.О. Екологічна безпека професійної діяльності / В. Радкевич // Педагогічна газета. – №3 (235). – березень 2014. – С. 7

  3. Радкевич В.О., Кулалаєва Н.В., Леу С.О. Перші кроки «Еко БРУ» в Україні / В. Радкевич, Н. Кулалаєва, С. Леу // Педагогічна газета. – №5 (237). – травень 2014. – С. 4

  4. Кулалаєва Н.В. Формування культури безпеки професійної діяльності будівельників у ПТНЗ Професійно-технічна освіта. – №2 (67). – 2015. С. 10-13. http://lib.iitta.gov.ua/10879/

  5. Кулалаєва Н.В. Обґрунтування імплементації ризик-орієнтованого підходу до системи освіти як умови сталого розвитку Професійна освіта: проблеми і перспективи/ІПТО НАПН України. – К.: ІПТО НАПН України, 2015. – Випуск 8. – 136 с.С. 30-34. http://lib.iitta.gov.ua/11039/

  6. Кулалаєва Н.В., Михайлюк В.О. Навчання студентів керуванню ризиками як умова досягнення сталого розвитку Технології навчання управлінню ризиками виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 28–29 квітня 2015 р.). – Полтава : ПНПУ, 2015. – 362 с. – С. 117-124.

  7. Радкевич В.А., Кулалаева Н.В., Леу С.А. Экологическое образование преподавателей профессионально-технических учебных заведений в Украине Международная научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых» / УО «ВГТУ». – Витебск, 2015. – 300 с. – С. 143-146.

  8. Кулалаєва Н.В., Михайлюк В.О. Енергоефективність як пріоритетний напрям сталого розвитку Новітні технології в електроенергетиці: Матеріали V міжнар. наук.-техн. інтернет-конф. / [ред. кол.: В. Ф. Харченко, В. А. Маляренко, М. К. Сухонос та ін.]; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 121 с. – С. 55-58.

  9. Кулалаєва Н.В. Розвиток культури безпеки професійної діяльності педагогічних працівників ПТНЗ будівельного профілю Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару «Формування та розвиток культури безпеки професійної діяльності кваліфікованих робітників будівельної галузі», 1 жовтня 2015 р. м. Київ.

  10. Кулалаєва Н.В. Культура екологічної безпеки у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.), Т. 1. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К.: ІПТО НАПН України, 2016.- 177 с. С. 97-99. http://lib.iitta.gov.ua/704688/

  11. Радкевич В.О., Кулалаєва, Н. В. and Леу, С. О. (2015) Удосконалення екологічної компетентності викладачів професійно - технічних навчальних закладів в Україні Международная научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых». стор. 143-146. http://lib.iitta.gov.ua/107038/

  12. Радкевич В.А., Кулалаева Н.В Имплементация элементов экологического дизайна в профессиональную подготовку будущих строителей Сахаровские чтения 2016 года: экологические проблемы XXI-го век : материалы 16-й междунар. науч. конф., 19-20 мая 2016 г., г. Минск, Республика Беларусь / под. ред. С. А. Маскевича, С. С. Позняка, Н. А. Лысухо. – Минск: МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, 2016. – 360 с. С. 55-56. http://lib.iitta.gov.ua/166137/

  13. Кулалаєва Н.В. Підвищення екологічної компетентності педагогічних працівників системи ПТО Освіта для збалансованого розвитку: перспективи в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (Київ, 13-14 квітня 2016 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – 188 с. – С. 121-124. http://lib.iitta.gov.ua/704700/

  14. Кулалаєва Н.В. Еко-орієнтовані педагогічні технології у підготовці майбутніх будівельників Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку» (Івано-Франківськ, Україна, 10-11 травня 2016 р.). – Івано-Франківськ: «Симфонія форте», 2016. – 230 с. – С. 50-54. http://lib.iitta.gov.ua/704736/

  15. Кулалаєва Н.В. Гуманізація освіти як шлях до усвідомлення фахівцем власного місця у професійній діяльності Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи / збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «» (м. Київ-Ірпінь, 21 червня 2016 р.). – за заг. ред. В. О. Радкевич, Л. М. Петренко;Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; Київський фінансово-економічний коледж Національного університету ДПС України. – Павлоград: ІМА-прес, 2016. – 182 с. – С. 19-22.

  16. Радкевич, В.О., Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Леу, Сніжана Олексіївна (2017) Концептуальні засади проектування дистанційних курсів підвищення екологічної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів України Экологическое образование в Беларуси, России и Украине: дайджест. стор. 21-24. http://lib.iitta.gov.ua/707351/

  17. Кулалаєва Н. В. Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю на основі проектних технологій / Н. В. Кулалаєва, Н. В. Стьопіна // Професійно-технічна освіта. – № 2 (75). – 2017. – С. 25–28.

  18. Кулалаєва Н. В. Формування культури екологічної безпеки майбутніх фахівців будівельного профілю через проектне навчання / Н. В. Кулалаєва // Збірник наукових праць НУК. – № 3. – 2017. – С. 143–148.  http://lib.iitta.gov.ua/711633/

  19. Кулалаєва Н. В. Проект «ЕкоБРУ»: дайджест курсів підвищення екологічної компетентності педагогічних працівників, учнів та студентів / Н. В. Кулалаєва // Edukacja zawodowa i ustawiczna. Polsko-ukraiński rocznik naukow. Warszawa. – nr 2. – 2017. – С. 611–612.

  20. Кулалаева Н. В. Повышение экологической компетентности педагогов ПТУЗ: дистанционные курсы / Н. В. Кулалаева // Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы ХХІ века = Sakharov readings 2017: environmental problems of the XXI century: материалы 17-й международной научной конференции, 18-19 мая 2017 г., г. Минск, Республика Беларусь: в 2 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол.: С. Е. Головатый [и др.]; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, д-ра с.-х. н., проф. С. С. Позняка. – Минск: ИВЦ Минфина, 2017. – Ч. 1. – 324 с. – С. 66-67

  21. Методичні рекомендації щодо організації проектного навчання для формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю в закладах професійної (професійно-технічної) освіти / Н. В. Стьопіна, О. В. Глущенко, Н. В. Кулалаєва, В. П. Школяр; за наук. ред. Н. В. Кулалаєвої. – Запоріжжя : Просвіта, 2018. – 71 с.

  22. Наталя Кулалаєва Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю / Наталя Кулалаєва, Наталя Стьопіна / Професійно-технічна освіта. – № 1. – 2018. – С. 31–34.

  23. Кулалаева Н. В. Підвищення екологічної обізнаності педагогічних працівників закладів професійної освіти засобами дистанційного навчання / Н. В. Кулалаева / Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської веб-конференції (м. Київ, 28 лютого 2018 року) / Інст-т проф.-тех. Освіти НАПН України / [Ред. кол. : Петренко Л. М. та ін.]. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. – 136 с. – С. 58-60.

  24. Проектна діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів: тренінг-курс: навч. посібник / [В. М. Аніщенко, М. В. Артюшина, Т. М. Герлянд, Н. В. Кулалаєва, М. М. Шимановський та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої. – Житомир: «Полісся», 2018. – 180 с. http://lib.iitta.gov.ua/712110/

  25. Кулалаєва Н. В. Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю через проектне навчання / Н. В. Кулалаєва //  Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 2 (37), Частина 2, 2018. C. 118-124.

  26. Кулалаєва Н. В.  Імплементація стратегії сталого розвитку до професійної освіти будівельників / Н. В. Кулалаєва // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. - Випуск 51 / редкол. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. - 465 с. С. 105-110. http://lib.iitta.gov.ua/711632/

 • Анотації розроблених курсів

  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

   

  Вчора питання підвищення енергоефективності економіки та одночасно, зниження антропогенного тиску на навколишнє середовище викопних видів палива є пріоритетним напрямком для сталого розвитку України. Раціональне використання та економне витрачання ресурсів органічного палива (вугілля, нафти, природного газу), підвищення ефективності кінцевого споживання енергії у всіх секторах економіки, розвиток відновлюваних джерел енергії (біомаси, гідроелектроенергії, сонячної та енергії вітру, геотермальної та від інших джерел) - все разом узяте може забезпечити потреби людства в енергії і одночасно знизити антропогенний тиск в глобальному масштабі. До того ж, одним з етапів реалізації стратегії сталого розвитку є формування енергозберігаючого світогляду майбутнього кваліфікованого робітника.

  Метою курсу «Енергоефективна компетентність педагогічних працівників ПТНЗ будівельного профілю» є доповнення професійної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ будівельного профілю знаннями в галузі енергоефективності; роз'яснення викладачам ПТНЗ психологічних основ енергозберігаючого поведінки для формування ними в учнів установок на енергозбереження та раціональне природокористування.

  Головною метою курсу є:

  - ознайомлення з правовими основами забезпечення енергозбереження в Україні;

  - розуміння енергетичної стратегії і програми енергозбереження, а також інвестиційної політики з енергозбереження в будівельній галузі;

  - орієнтування в напрямках енергозбереження в будівельній галузі;

  - моделювання енергоефективних заходів в будівельній галузі;

  - розробка рекомендацій щодо формування в учнів ПТНЗ енергозберігаючої поведінки.

  Курс «Енергоефективна компетентність педагогічних працівників ПТНЗ будівельного профілю» призначений для педагогів професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю.

  Умови навчання: дистанційна форма, обов'язкова попередня реєстрація.

  Посилання на дистанційну платформу, де розміщений курс: http://e-learning.org.ua/course/index.php?categoryid=3


   

  КУЛЬТУРА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

   

  Нераціональне використання природно-ресурсного потенціалу, високий рівень антропогенного впливу на навколишнє середовище, зростання обсягів промислових відходів на душу населення, низькі показники середньої тривалості життя, зношеність основних виробничих засобів - саме такі результати виробничої діяльності в Україні призводять до загрози техногенних аварій зі значними негативними екологічними наслідками. У зв'язку з цим прийняття економічних, соціальних, технологічних і екологічних рішень необхідно поєднувати в єдину комплексну систему на основі стратегії сталого розвитку. Це вимагає, в свою чергу, наявності у фахівців культури екологічної безпеки професійної діяльності.

  Метою курсу «Культура екологічної безпеки професійної діяльності в будівельній галузі» є підвищення рівня екологічної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ будівельного профілю як умови забезпечення екологічної освіченості майбутніх кваліфікованих робітників. Зазначена мета зумовлює виконання таких завдань:

  - надання екологічної оцінки впливу на навколишнє середовище різних видів професійної діяльності, ознайомлення з заходами щодо його мінімізації та попередження;

  - оволодіння знаннями про джерела промислового забруднення екосистем, небезпечних речовин, що входять до складу технічних матеріалів;

  - визначення шляхів транспортування шкідливих речовин від робочих приміщень в організм людини;

  - вивчення проблеми використання та утилізації промислових відходів і відпрацьованих матеріалів, європейського досвіду поводження з ними;

  - ознайомлення з прогресивними світовими еко-нейтральними технологіями, застосовуваними в професійній діяльності;

  - оволодіння способами і засобами створення безпечних умов праці кваліфікованих робітників;

  - знання правових аспектів безпеки професійної діяльності;

  - оволодіння сучасними педагогічними технологіями, які враховують специфіку екологічного компонента, зокрема, проектних, інформаційно-комунікаційних.

  Курс «Культура екологічної безпеки професійної діяльності в будівельній галузі» призначений для педагогів професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю.

  Умови навчання: дистанційна форма, обов'язкова попередня реєстрація.

  Посилання на дистанційну платформу, де розміщений курс: http://e-learning.org.ua/course/index.php?categoryid=3


   

  ЕКО-ОРІЄНТОВАНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

   

  Сьогодні вже не викликає сумніву необхідність врахування екологічної безпеки під час професійної діяльності кваліфікованих робітників. Оскільки в результаті виробничої діяльності спостерігається, як виняток (просторово-територіальних земельних і агрокультурних ресурсів, ресурсів флори і фауни, корисних копалин і т.д.) так і привнесення в навколишнє середовище (емісія забруднюючих речовин, радіоактивних речовин, випромінювань, шуму і вібрацій , тепла, електромагнітних випромінювань і т.д.) потоків речовин, інформації та енергії, що впливають на стійкість екосистем і знижують якість навколишнього середовища прямо або побічно. Шкідливі дії випробовують і ґрунту, і повітря, а також поверхневі та підземні води. Тому імплементація екологічної освіти у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ шляхом розробки і впровадження еко-орієнтованих педагогічних технологій є важливою і актуальною. Еко-орієнтовані педагогічні технології (ЕОПТ) – це педагогічні технології, що сприяють розвитку «зеленого» мислення (green mindset) в учнів, студентів та слухачів.

  Загальною метою проектування ЕОПТ є актуалізація когнітивних здібностей учнів з екологічних питань, мотивації свідомого ставлення до збереження навколишнього середовища і закладка пріоритетів екологічної безпеки при виконанні майбутніми кваліфікованими робітниками професійної діяльності. Відповідно до загальних цілей ЕОПТ, основою для них є особистісно-розвиваючі технології (кейсів, проектного навчання, тренінгів, імітаційно-ігрового навчання, проблемно-розвиваючого навчання, критичного мислення, колективної розумової діяльності і т.д.).

  Метою курсу є використання в педагогічній діяльності еко-орієнтованих педагогічних технологій розвитку культури безпеки професійної діяльності.

  Курс «Еко-орієнтовані педагогічні технології розвитку культури безпеки професійної діяльності» призначений для педагогів професійно-технічних навчальних закладів.

  Умови навчання: дистанційна форма, обов'язкова попередня реєстрація.

  Посилання на дистанційну платформу, де розміщений курс: http://e-learning.org.ua/course/index.php?categoryid=3

 • Дайджест курсів підвищення екологічної компетентності педагогічних працівників та студентів
 • Еко-орієнтовані технології професійного навчання. Збірник екологічних проектів
© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню