Проект програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти "Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання" (2016-2018) (ITE-VET) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Загальна інформація

Офіційний веб-сайт проекту: wiwi.uni.kn/ite-vet

Пріоритет – розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проекту: 14 жовтня 2016 р.–  14 жовтня 2018 р.

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Мета проекту – покращення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості практико-орієнтованої підготовки викладачів для системи професійної освіти і навчання. Проект ITE-VET спрямований на обмін досвідом підготовки викладачів для системи професійної освіти і навчання в університетах України та країн ЄС. Припускається, що проект забезпечить підвищення рівня інформованості про сучасну систему підготовки викладачів в Європі та Україні, підкреслить загальну соціальну та економічну значущість цієї професійної групи та буде сприяти підвищенню статусу педагогів в українському суспільстві в цілому.

Завдання проекту:

 • Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів закладів професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС - учасниками проекту особливостей розроблення навчальних планів;
 • Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання;
 • Запровадження нових форм співробітництва між університетами, коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза  межами університетських аудиторій з метою підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів закладів професійної освіти.

Цільова група проекту: викладачі закладів професійної освіти і навчання; вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку викладачів закладів професійної освіти і навчання;  педагогічні працівники системи професійної освіти, які забезпечують практико-орієнтоване навчання.

Партнери проекту:

Напрями діяльності за проектом:

 • Аналіз підготовки викладачів  для закладів професійної освіти та з’ясування їхніх потреб.
 • Запровадження досвіду країн ЄС в сучасну систему педагогічної освіти України.
 • Перегляд навчальних планів і програм дисциплін.
 • Запровадження нових форм практико-орієнтованого навчання.
 • Підвищення поінформованості, розповсюдження та використання результатів.
 • Координація та організація впровадження проекту.
 • Менеджмент та підтвердження якості. 

Очікувані результати:     

 • Аналітичні матеріали щодо стану підготовки викладачів закладів професійної освіти в Україні.
 • Модель підготовки викладачів закладів професійної освіти в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС.
 • Проекти навчальних планів і програм практико-орієнтованого навчання викладачів закладів професійної освіти в Україні.
 • Рекомендації щодо впровадження результатів проекту в підготовку викладачів закладів професійної освіти і навчання.
 • Наукові статті, тези з проблематики проекту.

Заходи проекту:

Стартовий семінар в Університеті Констанц (Німеччина, 20-23 листопада 2016 р.).

Другий семінар в Університеті Валенсії (Іспанія, 2-3 березня 2017 р.)

ІІ Семінар з підготовки викладачів системи професійної освіти за програмою ЄС «Еразмус+»

Семінар-тренінг в рамках міжнародного проекту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання»

Науково-практичний семінар «Педагог постіндустріального суспільства: професіоналізм, компетентність, культура»

П'ята робоча зустріч учасників проекту «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ)

Cемінар-нарада учасників проекту програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти "Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання"

Семінар для викладачів у межах проекту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання»

 • Відео
Вихід
 • Презентації
Вихід

v семінар: Проект ERASMUS+ «удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ite-vet)»

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню