Аналітична довідка  за результатами опитування педагогічних працівників «Практико-орієнтована підготовка викладачів  закладів професійної освіти»
Практико­-орієнтована підготовка викладачів закладів професійної освіти
Анкета  Особливості практико-орієнтованої підготовки викладачів закладів професійної освіти
Практико-орієнтована підготовка викладачів закладів професійної освіти
Improving teacher education for applied learning in the field of VET
Аналітична довідка за результатами порівняльного аналізу навчальних планів підготовки викладачів економіки для системи професійної освіти у ВНЗ України та зарубіжжя
Результати експертного оцінювання оновлення навчальних планів закладами вищої освіти України – партнерами проекту Програми Еразмус+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання»
Рекомендації  щодо вдосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання у закладах вищої освіти України
Результати другого експертного оцінювання оновлення навчальних планів закладами вищої освіти України –партнерами проекту Програми Еразмус+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання»

Результати проекту і посилання

Робота, запланована за проектом (програмою)

Результати

Посилання

Аналіз системи професійної освіти в Україні

Розташувати за архівовані матеріали по антології

Здійснено аналіз професійної освіти в Україні Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України (ІПТО).

Підготовлено структурований звіт

 

 

Завершено підготовку антології

Бородієнко О.В. (потрібні текст і посилання)

 

www.waxmann.com/buch3960

 

Valentyna Radkevych, Ganna Romanova, Maryna Artiushyna, Oleksandra Borodiyenko. Vocational education and training and vocational teacher education system in Ukraine: A path towards economic development and social cohesion. In: Improving Teacher Education for AppliedLearning in the Field of VET. Waxmann, 2018 (to be published in 2019) (1,2 д.а.).

Є новини на сайті, висилаю прес-реліз для розміщення на нашому сайті у вкладці проекту

Аналіз системи підготовки викладачів для професійної освіти в Україні

Здійснено порівняльний аналіз навчальних планів підготовки викладачів економіки для системи професійної освіти у ВНЗ України та країн Європейського Союзу.

 

 

 

 

Проведено анкетування педагогічних працівників, підготовлено аналітичні матеріали з відповідними рекомендаціями щодо практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ІПТО). 

 

Обгрунтовано концептуальні основи та розроблено модель практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання

 

Висилаю аналітичну довідку
за результатами
порівняльного аналізу навчальних планів
підготовки викладачів економіки для системи професійної освіти
у ВНЗ України та зарубіжжя

Потрібно розташувати у вкладці «результати»

 

Висилаю аналітичні матеріали щодо стану підготовки викладачів закладів професійної освіти в Україні для розміщення

Це є у вкладці результати

 

Радкевич В.О., Романова Г.М., Бородієнко О.В. Концептуальні основи практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання / В.О.  Радкевич, Г.М. Романова, О.В. Бородієнко // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка  : збірник наук. праць.  – Вип. 16. – С. 5-13. (0,8 д.а., авт. 0,3 д.а.),  наукометричні бази Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus.

Потрібно дати посилання на 16 ноимер Вісника

 

Налагодження співробітництва на договірній основі між учасниками консорціуму

Укладено договір про співпрацю між КНЕУ та ІПТО щодо удосконалення підготовки викладачів професійної освіти та навчання

 

Оновлення навчальних планів з професійної освіти викладачів

Здійснено експертизу навчальних планів.

 Нові навчальні плани були презентовані та обговорені на семінарі 5-6 грудня 2017 року у Віденському університеті економіки і бізнесу (Австрія).

Висилаю результати експертного оцінювання. Їх було 2.

Треба розташувати результати експертного оцінювання 1 і 2

Підвищення кваліфікації викладачів шляхом участі у семінарах з професійної освіти для викладачів

 

Розташувати посилання на новини і пов’язати з презентаціями

30-31 травня 2017 р. у КНЕУ був організований семінар для викладачів педагогічних дисциплін.

У семінарі взяли участь 5 співробітників ІПТО

 

10-12 жовтня 2017 р. у ЛНУ був проведений семінар для викладачів педагогічних дисциплін.

У семінарі взяли участь 5 співробітників ІПТО

 

20-22 лютого 2018 р. у КНЕУ був проведений семінар для викладачів педагогічних дисциплін.

У семінарі взяли участь 5 співробітників ІПТО

 

28-30 травня 2018 р. у ПНУ був проведений семінар для викладачів педагогічних дисциплін.

У семінарі взяли участь 5 співробітників ІПТО

 

12-13 червня 2018 р. у ЛНУ був проведений семінар для викладачів педагогічних дисциплін.

У семінарі взяли участь 5 співробітників ІПТО

Новини на сайті ІПТО

Презентації із заходів

Відбір студентів для участі семінарах в країнах-партнерах ЄС

Розроблено процедуру відбору студентів для участі в семінарах в університетах – партнерах ЄС.

 

Проведено конкурс та відібрано студентів для участі в семінарах в Університеті Валенсія (Іспанія)

2 студенти від ІПТО

 

Проведено конкурс та відібрано студентів для участі в семінарах у семінарах у Віденському університеті економіки та бізнесу (Австрія):

4 від ІПТО.

Бородієнко О.В. – треба розмістити матеріали конкурсу

Треба розташувати результати конкурсу

Участь студентів в семінарах в країнах-партнерах ЄС

20 листопада-3 грудня 2017 р. студенти взяли участь у семінарах в Університеті Валенсія (Іспанія):

2 від ІПТО.

 

12 травня 2018 р. студенти взяли участь у семінарах у Віденському університеті економіки та бізнесу (Австрія):

4 від ІПТО.

Презентації студентів (має бути 6, їх треба назвати однаково «Стажування у…назва закладу, Країна, з прізвищами авторів)

Треба додати презентації С. Леу, М.  Сеньківа, В. Гулика.

Треба дати цю інформацію

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах

Розташувати посилання

Артюшина М. В. Сучасні педагогічні технології професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників / М. В. Артюшина, Г. М. Романова, Л. П. Пуховська // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). Збірник наукових праць. — К.: Видавничий дім «Сам», 2017. ‒  С. 313320.

 

Romanova A., Melnyk O. Comparative overview of vocational teacher training in Ukraine and Germany // International journal of education & development.  – № 3, 2017.

 

Радкевич В.О. Модернізація фахової освіти в Україні,  педагогічний форум «Освіта для майбутнього», м. Варшава, Університет Казиміра Великого, Академія спеціальної педагогіки імені Марії  Гжегожевської у Варшаві, 19-21 вересня  2017р.

 

Радкевич В.О. Забезпечення якості професійної освіти: європейський контекст змін,  ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи», Хмельницький національний університет, 9-10 листопада 2017 р.

 

Бородієнко О.В. Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу: концептуальні засади дослідження // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05-19 березня 2018 р.). – Київ: ІПТО НАПН України, 2018. – С. .155-157.

 

https://drive.google.com/file/d/0B6UkMWiy4uKzMkxFSWNqb

EoyVDJWM2x6UklIRGpTU3pnZTZN/view

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uaped.com/journal.html

 

 

 

 

 

 

Посилання на збірник матеріалів чи/та презентація

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання на збірник матеріалів чи/та презентація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання на збірник матеріалів конференції

Десимінація результатів проекту

Зробити посилання, перенести матеріали під нараду

16 лютого 2018 р. у межах організованої Інститутом  семінару-наради по проекту презентовано та обговорено передовий довід підготовки педагогів професійного навчання в Україні.

 

19 березня 2018 р. на XII Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» обговорено актуальні проблеми практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання».

 

21 червня 2018 р. на веб-семінарі ІПТО НАПН України «Інновації в розвитку систем професійної освіти і навчання: зарубіжний та вітчизняний досвід» представлено досвід практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання  університету м. Констанц (Німеччина)

 

08 листопада 2018 р. проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства», на якій результати проекту презентовано у доповіді В.О.  Радкевич та вході панельних дискусій, модереторами яких виступили О.В. Бородієнко, Г.М .Романова.

 

22 листопада 2018 року і ІПТО НАПН України відбувся вебінар  «Забезпечення якості в системі професійної освіти: інноваційний зарубіжний досвід», на якому О. В. Бородієнко представила результати проекту.

Посилання на новини на сайті ІПТО для всіх заходів

Матеріали семінару-наради є, тільки треба їх згрупувати під цей захід (Романова, Саркісова, Ткач, Колишко, Равчина, Тарасюк)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання на програму заходу, відеоматеріали

 

 

 

 

 

Посилання на програму заходу, відеоматеріали

Робота, запланована за проектом (програмою)

Результати

Посилання

Аналіз системи професійної освіти в Україні

Розташувати за архівовані матеріали по антології

Здійснено аналіз професійної освіти в Україні Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України (ІПТО).

Підготовлено структурований звіт

 

 

Завершено підготовку антології

Бородієнко О.В. (потрібні текст і посилання)

 

www.waxmann.com/buch3960

 

Valentyna Radkevych, Ganna Romanova, Maryna Artiushyna, Oleksandra Borodiyenko. Vocational education and training and vocational teacher education system in Ukraine: A path towards economic development and social cohesion. In: Improving Teacher Education for AppliedLearning in the Field of VET. Waxmann, 2018 (to be published in 2019) (1,2 д.а.).

Є новини на сайті, висилаю прес-реліз для розміщення на нашому сайті у вкладці проекту

Аналіз системи підготовки викладачів для професійної освіти в Україні

Здійснено порівняльний аналіз навчальних планів підготовки викладачів економіки для системи професійної освіти у ВНЗ України та країн Європейського Союзу.

 

 

 

 

Проведено анкетування педагогічних працівників, підготовлено аналітичні матеріали з відповідними рекомендаціями щодо практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ІПТО). 

 

Обгрунтовано концептуальні основи та розроблено модель практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання

 

Висилаю аналітичну довідку
за результатами
порівняльного аналізу навчальних планів
підготовки викладачів економіки для системи професійної освіти
у ВНЗ України та зарубіжжя

Потрібно розташувати у вкладці «результати»

 

Висилаю аналітичні матеріали щодо стану підготовки викладачів закладів професійної освіти в Україні для розміщення

Це є у вкладці результати

 

Радкевич В.О., Романова Г.М., Бородієнко О.В. Концептуальні основи практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання / В.О.  Радкевич, Г.М. Романова, О.В. Бородієнко // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка  : збірник наук. праць.  – Вип. 16. – С. 5-13. (0,8 д.а., авт. 0,3 д.а.),  наукометричні бази Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus.

Потрібно дати посилання на 16 ноимер Вісника

 

Налагодження співробітництва на договірній основі між учасниками консорціуму

Укладено договір про співпрацю між КНЕУ та ІПТО щодо удосконалення підготовки викладачів професійної освіти та навчання

 

Оновлення навчальних планів з професійної освіти викладачів

Здійснено експертизу навчальних планів.

 Нові навчальні плани були презентовані та обговорені на семінарі 5-6 грудня 2017 року у Віденському університеті економіки і бізнесу (Австрія).

Висилаю результати експертного оцінювання. Їх було 2.

Треба розташувати результати експертного оцінювання 1 і 2

Підвищення кваліфікації викладачів шляхом участі у семінарах з професійної освіти для викладачів

 

Розташувати посилання на новини і пов’язати з презентаціями

30-31 травня 2017 р. у КНЕУ був організований семінар для викладачів педагогічних дисциплін.

У семінарі взяли участь 5 співробітників ІПТО

 

10-12 жовтня 2017 р. у ЛНУ був проведений семінар для викладачів педагогічних дисциплін.

У семінарі взяли участь 5 співробітників ІПТО

 

20-22 лютого 2018 р. у КНЕУ був проведений семінар для викладачів педагогічних дисциплін.

У семінарі взяли участь 5 співробітників ІПТО

 

28-30 травня 2018 р. у ПНУ був проведений семінар для викладачів педагогічних дисциплін.

У семінарі взяли участь 5 співробітників ІПТО

 

12-13 червня 2018 р. у ЛНУ був проведений семінар для викладачів педагогічних дисциплін.

У семінарі взяли участь 5 співробітників ІПТО

Новини на сайті ІПТО

Презентації із заходів

Відбір студентів для участі семінарах в країнах-партнерах ЄС

Розроблено процедуру відбору студентів для участі в семінарах в університетах – партнерах ЄС.

 

Проведено конкурс та відібрано студентів для участі в семінарах в Університеті Валенсія (Іспанія)

2 студенти від ІПТО

 

Проведено конкурс та відібрано студентів для участі в семінарах у семінарах у Віденському університеті економіки та бізнесу (Австрія):

4 від ІПТО.

Бородієнко О.В. – треба розмістити матеріали конкурсу

Треба розташувати результати конкурсу

Участь студентів в семінарах в країнах-партнерах ЄС

20 листопада-3 грудня 2017 р. студенти взяли участь у семінарах в Університеті Валенсія (Іспанія):

2 від ІПТО.

 

12 травня 2018 р. студенти взяли участь у семінарах у Віденському університеті економіки та бізнесу (Австрія):

4 від ІПТО.

Презентації студентів (має бути 6, їх треба назвати однаково «Стажування у…назва закладу, Країна, з прізвищами авторів)

Треба додати презентації С. Леу, М.  Сеньківа, В. Гулика.

Треба дати цю інформацію

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах

Розташувати посилання

Артюшина М. В. Сучасні педагогічні технології професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників / М. В. Артюшина, Г. М. Романова, Л. П. Пуховська // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). Збірник наукових праць. — К.: Видавничий дім «Сам», 2017. ‒  С. 313320.

 

Romanova A., Melnyk O. Comparative overview of vocational teacher training in Ukraine and Germany // International journal of education & development.  – № 3, 2017.

 

Радкевич В.О. Модернізація фахової освіти в Україні,  педагогічний форум «Освіта для майбутнього», м. Варшава, Університет Казиміра Великого, Академія спеціальної педагогіки імені Марії  Гжегожевської у Варшаві, 19-21 вересня  2017р.

 

Радкевич В.О. Забезпечення якості професійної освіти: європейський контекст змін,  ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи», Хмельницький національний університет, 9-10 листопада 2017 р.

 

Бородієнко О.В. Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу: концептуальні засади дослідження // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05-19 березня 2018 р.). – Київ: ІПТО НАПН України, 2018. – С. .155-157.

 

https://drive.google.com/file/d/0B6UkMWiy4uKzMkxFSWNqb

EoyVDJWM2x6UklIRGpTU3pnZTZN/view

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uaped.com/journal.html

 

 

 

 

 

 

Посилання на збірник матеріалів чи/та презентація

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання на збірник матеріалів чи/та презентація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання на збірник матеріалів конференції

Десимінація результатів проекту

Зробити посилання, перенести матеріали під нараду

16 лютого 2018 р. у межах організованої Інститутом  семінару-наради по проекту презентовано та обговорено передовий довід підготовки педагогів професійного навчання в Україні.

 

19 березня 2018 р. на XII Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» обговорено актуальні проблеми практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання».

 

21 червня 2018 р. на веб-семінарі ІПТО НАПН України «Інновації в розвитку систем професійної освіти і навчання: зарубіжний та вітчизняний досвід» представлено досвід практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання  університету м. Констанц (Німеччина)

 

08 листопада 2018 р. проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства», на якій результати проекту презентовано у доповіді В.О.  Радкевич та вході панельних дискусій, модереторами яких виступили О.В. Бородієнко, Г.М .Романова.

 

22 листопада 2018 року і ІПТО НАПН України відбувся вебінар  «Забезпечення якості в системі професійної освіти: інноваційний зарубіжний досвід», на якому О. В. Бородієнко представила результати проекту.

Посилання на новини на сайті ІПТО для всіх заходів

Матеріали семінару-наради є, тільки треба їх згрупувати під цей захід (Романова, Саркісова, Ткач, Колишко, Равчина, Тарасюк)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання на програму заходу, відеоматеріали

 

 

 

 

 

Посилання на програму заходу, відеоматеріали

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню