20150624 131612

Інститут ПТО НАПН України започаткував проект всеукраїнського рівня на тему «Професійна спрямованість вивчення іноземних мов у професійно-технічних навчальних закладах». Метою проекту є науково-методичний супровід викладання іноземної мови з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників ПТНЗ. До співпраці для реалізації завдань проекту було запрошено Британську Раду в Україні, Goethe-Institutв Україні (Відділ педагогічної кооперації з німецької мови) та Посольства Франції в Україні (Відділ культури і співробітництва).

В рамках співпраці з Goethe-Institut в Україні було підвищено професійну компетентність викладачів німецької мови шляхом їхньої участі у міжнародних семінарах. 18 по 21 травня 2015 р. у Мінську буде проведений перший семінар-тренінг, в якому візьмуть участь наукові співробітники Інституту ПТО НАПН України (Ю. Кравець) та окремі викладачі німецької мови ПТНЗ України (Н. Баранова, І. Добрянська, Т. Мельник).Основною метою тренінгу був з розвиток навичок фасилітатора.

Протягом 2013-2015 р.р. було організовано й проведено три науково-практичний семінар для викладачів іноземних мов професійно-технічних навчальних закладів України на тему: «Професійна спрямованість вивчення іноземних мов у професійно-технічних навчальних закладах: стан та перспективи» за участі представників офіційних представництв європейських країн в Україні, Goethe-Institut в Україні, Національного офісу програми Erasmus+, науковців ІПТО НАПН України та викладачів іноземних мов, методистів ПТНЗ, методистів і представників навчально (науково) – методичних центрів ПТО в регіонах. З метою поширення інформації та популяризації обраного напрямку спільної діяльності було створено інтернет-сторінки проекту на сайті лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання та в соціальній мережі фейсбук; зібрано й розміщено на сайті тези в авторській редакції НПС для викладачів іноземних мов закладів системи ПТО України від 24 червня 2015 року.

9-10 листопада 2015 року було проведено спільний інформаційний захід Goethe-Institut в Україні та ІПТО НАПН України для представників навчальних закладів профтехосвіти «Міст до професійної освіти» із залученням представників Федерального інституту професійної освіти і навчання Німеччини. До участі були запрошені викладачі німецької мови та методисти ННМЦ ПТО в регіонах. Семінар мав на меті опрацювання питань практичного значення професійно спрямованої іноземної мови, роботи з матеріалами та підручниками, використання інтерактивних методів організації навчального процесу (метод проектів, навчального сценарію) та аспектів практичної організації вивчення професійно спрямованої німецької мови у закладах професійно-технічної освіти.

17 грудня Goethe-Institut в Україні провів практичний семінар для викладачів німецької мови „Menschen im Beruf“.

У рамках співпраці з Goethe-Institut в Україні в 2015 році було проведено анкетування викладачів іноземних мов ПТНЗ України. Головною метою опитування було виявлення стану, проблем та перспектив викладання іноземної мови професійного спрямування в ПТНЗ. В анкетуванні взяли участь майже шістсот респондентів з різних регіонів. Результатом виявлення стану професіоналізму у викладанні іноземних мов професійного спрямування стала організація та проведення 9-10 листопада 2015 року інформаційного заходу для викладачів німецької мови ПТНЗ та методистів ННМЦ ПТО в регіонах «Міст до професійної освіти» за ініціативи Goethe-Institut в Україні.

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню