1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду

2. Особова картка за формою П-2ДС

3. Приклад оформлення відомостей про офіційних опонентів (Форма 24)

4. Приклад оформлення списку друкованих праць здобувача наукового ступеня

5. Приклади оформлення бібліографічного опису

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню