Список членів докторської спеціалізованої вченої ради Д 26.458.01

в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України:

 1. Радкевич Валентина Олександрівна (голова ради) – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (13.00.04).
 2. Романова Ганна Миколаївна (заступник голови ради) – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (13.00.04).
 3. Герлянд Тетяна Миколаївна (учений секретар ради) – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (13.00.04).
 4. Базиль Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, вчений секретар Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (13.00.04).
 5. Герганов Леонід Дмитрович – доктор педагогічних наук, доцент, заступник начальника Відокремленого підрозділу «Учбовий центр» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (13.00.04).
 6. Єршова Людмила Михайлівна – доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (13.00.04).
 7. Каленський Андрій Анатолійович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (13.00.04).
 8. Лузан Петро Григорович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (13.00.04).
 9. Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України (13.00.04).
 10. Орлов Валерій Федорович – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (13.00.04).
 11. Пригодій Микола Анатолійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (13.00.04).
 12. Пуховська Людмила Прокопівна – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (13.00.04).
 13. Теловата Марія Теодозіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту (13.00.04).
 14. Щербак Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка (13.00.04).
 15. Ягупов Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (13.00.04).

 

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню