+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

3 minutes reading time (561 words)

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі: досвід впровадження, проблеми та перспективи»

Всеукраїнський науково-практичний семінар  «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі: досвід впровадження, проблеми та перспективи»

22 червня 2018 року на базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ» відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар на тему: «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі: досвід впровадження, проблеми та перспективи». На ньому були присутні представники міської влади, представники Інституту ПТО НАПН України та Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, навчальних закладів області, майстри в/н та викладачі Роменського ВПУ та роботодавці.


Із вітальним словом до учасників семінару звернувся Помаран П.І., директор Державного професійно – технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище», заслужений працівник народної освіти України. Він дав коротку характеристику діяльності навчального закладу та зупинився на питанні відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі, як важливій складовій системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Під час виступу він вказав на ряд проблем, які потребують вирішення, а саме вказав, що для осіб, які не мають формальної професійної (професійно-технічної) освіти не передбачається використання вхідного контролю, чим порушується принцип доступності освітніх послуг.

Слова привітання й побажання успіхів у науковій роботі та вихованні підростаючого покоління лунали із вуст очільника міста Салатуна С. А. та голови Роменської районної державної адміністрації Білохи В. О.
Під час роботи науково-практичного семінару з обміну досвідом було заслухано багато доповідей, виступів та повідомлень.
Про запровадження вхідного контролю знань, умінь та навичок у ЗП (ПТ)О Сумської області інформувала Самойленко Н.Ю., директор НМЦ ПТО у Сумській області, кандидат педагогічних наук.
Ященкова Є.І., методист НМЦ ПТО у Сумській області, ділилася думками щодо вхідного контролю знань, умінь та навичок, який дає можливість оптимального використання часу та фінансових ресурсів при неформальному та/або формальному професійному навчанні.
Про розроблення індивідуальних навчальних програм на основі компетентнісного підходу (з модульною побудовою навчального процесу) для осіб, які приймаються до закладів ПТО на відкрите професійне навчання з перепідготовки або підвищення кваліфікації доповідав Чернобук Г.Г., методист ДПТНЗ «Роменське ВПУ».
Також виступили директор Роменського центру зайнятості населення Клименко А. Б. та директор ПП «Оазис», які торкнулися проблеми перепідготовки незайнятого населення та можливості підвищення кваліфікації робітників.
Базелюк О. В., кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту ПТО НАПН України, ділився досвідом застосування дистанційного навчання у контексті відкритої професійної освіти. Про Смарт комплекси як сучасний тренд у професійній освіті інформував Прохорчук А. М., кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії електронних освітніх ресурсів Інституту ПТО НАПН України.
Кулалаєва Н.В., завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат хімічних наук, доцент, здійснила широкий аналіз упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників.
Дублик Л.Г., заступник директора з навчально-методичної роботи ДНЗ «Шостинський центр професійно-технічної освіти», та Стовбир І.В., заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Сумський центр ПТО торгівлі та ресторанного сервісу» зробили глибокий аналіз упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників за професією «Продавець продовольчих, продавець непродовольчих товарів» із досвіду роботи власних навчальних закладів.

На завершення роботи семінару було внесено пропозиції:
- поширити процедуру вхідного контролю на осіб, які вступають до закладів ПТО за програмами професійно-технічного навчання на основі попередньої неформальної чи інформальної професійної освіти;
- усунути 50% обмеження скорочення індивідуальних освітніх програм за результатами вхідного контролю у порівнянні з типовою, відповідно до діючої нормативно-правової бази;
- щоб індивідуальні скориговані робочі навчальні плани затверджував не керівник регіонального органу управління освітою, а директор ПТНЗ (без повторних погоджень);
- надати право закладу професійної (професійно-технічної) освіти при організації відкритого навчання населення самостійно вирішувати питання щодо його нормативно-правового урегулювання.
Сучасні підходи до організації відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі складають основу подальшого розвитку професійної освіти. Вони сприятимуть урахуванню вимог роботодавців регіону щодо підготовки кваліфікованих кадрів.

«УСЕ БУДЕ ПО-БІЛОМУ» –ЧЕТВЕРТА НАЦІОНАЛЬНА (НЕ)КОН...
У ДНЗ "ШОСТКИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО"- НАЙКРАЩИЙ УРОК ІСТ...