Вівторок, 19 березня 2019 14:37

КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ: ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕАЛІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ

Автор
  • розмір шрифту зменшити розмір шрифту збільшити розмір шрифту
  • Друк
  • Email
Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)
18 березня 2019 року в рамках ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної (звітної) конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» співробітниками лабораторії професійної кар’єри (завідувач – Закатнов Дмитро Олексійович) було проведено вебінар на тему «Консультування з професійної кар’єри: досвід та перспективи». Мета заходу полягала в аналізі сучасного стану консультування молоді з професійної кар’єри в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, виокремлення суперечливих аспектів, проблемних питань і позитивних зрушень в освітній практиці. Модератором вебінару виступив Дмитро Закатнов, завідувач лабораторії професійної кар’єри, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.
До обговорення проблем консультування з професійної кар’єри долучилися близько 50 представників наукових і освітніх установ Вінницької, Київської, Львівської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей.
Учасники вебінару мали можливість ознайомитися з особливостями функціонування системи консультування з професійної кар’єри учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що обґрунтована як відкрите для зовнішніх впливів складноструктуроване системне утворення, конкретизоване цілісністю елементів (мета; зміст консультативної діяльності; способи, форми, методи, прийоми, засоби консультування з професійної кар’єри; суб’єкти (педагоги й учні) системи) концептуально-теоретичного, методико-технологічного, оцінно-результативного блоків. Переконатися, що розвиток кар’єрної компетентності учнівської молоді здійснюється поетапно і забезпечується методично доцільним використанням відповідних технологій, форм, методів, методичних прийомів і засобів навчання.
Науковці інституту позиціонують, що мотиваційно-орієнтувальний етап розвитку кар’єрної компетентності зорієнтований на формування мотиваційно-ціннісного й когнітивного компонентів кар’єрної компетентності шляхом насичення змісту освіти релевантною інформацією, виявлення досвіду діяльності, якостей особистості, її здібностей тощо; формувальний – на розвиток діяльнісного компоненту кар’єрної компетентності шляхом створення умов для набуття відповідного досвіду діяльності, планування, прогнозування, реалізації інтерактивних технологій, котрі сприяють формуванню суб’єктної позиції щодо професійного майбутнього, професійної Я-концепції й адекватної самооцінки; закріплювально-прогностичний – на формування рефлексивно-оцінювального компонента кар’єрної компетентності через рефлексію досвіду діяльності на попередніх етапах й актуалізацію активності особистості щодо визначення нових цілей кар’єрного розвитку та визначення подальшої освітньо-професійної траєкторії.
Науковий інтерес викликав представлений досвід щодо відкриття центрів консультування з професійної кар’єри, що функціонують як соціальні проекти або структурні підрозділи закладів освіти. На основі осмислення досвіду діяльності таких центрів було виявлено проблемні аспекти їх функціонування: розбіжності в інформаційних відомостях банку вакансій та реальним попитом ринку праці; часткове врахування регіональних особливостей ринку праці; невідповідність розвинених якостей випускників запитам роботодавців; сформованість мисленнєвих стереотипів, вузьких і однобічних уявлень про ринок праці, установу, підприємство; низька мотивація молоді до трудової діяльності, професійних успіхів і кар’єрного зростання; недостатня кількість кваліфікованих працівників центру кар’єри тощо.
Учасники вебінару дійшли до висновку, що консультування з професійної кар’єри охоплює широкий спектр проблем, розв’язання яких сприятиме успішному та цілісному самовизначенню учнівської молоді щодо професійного майбутнього. Поява новітніх технологій, урізноманітнення економічних взаємовідносин зумовлює появу нових професій, посилює вимоги до виконання обов’язків, що вважались усталеними та не вимагали від індивідів якостей, яким сьогодні надається особлива увага. Посилення конкуренції, збільшення інформаційного навантаження, модернізація освітніх систем актуалізують розвиток такого виду допомоги, як консультування з питань кар’єри. Не дати учнівській молоді загубитись у мінливому світі професій, допомогти спроектувати ефективну траєкторію професійної кар’єри, уможливити максимальну самореалізацію і розкриття внутрішнього потенціалу для досягнення успіху в житті – саме такими мають бути пріоритетні завдання діяльності закладів освіти в умовах сьогодення.
Прочитано 98 разів Останнє редагування Вівторок, 19 березня 2019 14:57
© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню