Понеділок, 15 квітня 2019 09:35

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА: НЕОБХІДНІСТЬ «ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»

Автор
  • розмір шрифту зменшити розмір шрифту збільшити розмір шрифту
  • Друк
  • Email
Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Однією з ключових проблем розвитку освітньої галузі Української держави є забезпечення якісної підготовки фахівців для успішної самореалізації в умовах сучасного ринку праці. Важливу ланку в освітній системі займає фахова передвища освіта, розвиток якої обумовлений активним поширенням інноваційних високотехнологічних систем, глобальними економіко-технологічними зрушеннями, євроінтеграційними процесами, переходом національної економіки на новітній технологічний устрій у цілому.Працівники закладів фахової передвищої освіти усвідомлюють, що наразі затребуваними є активні, творчі, інноваційні фахівці, здатні ефективно виконувати професійну діяльність в умовах активного впровадження новітніх технологій. При цьому важливо зберегти кращі традиції та практики технікумів і коледжів, сформовані багатолітньою діяльністю, забезпечити aвідповідність стратегічним пріоритетам щодо розвитку економіки країни на середньо- та довгострокову перспективу, високий рівень готовності до практичної трудової діяльності в різних галузях економіки.Саме обговорення конструктивних механізмів успішного функціонування коледжів і технікумів в умовах сьогодення стало метою Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку», що відбулася 8 квітня 2019 року.Організаторами конференції виступили: Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України та Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».У конференції взяли участь: академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало; генеральний директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров; директор Департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України Юрій Телячий; начальник головного управління вищої освіти директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Світлана Кретович; завідувач Сектора наукового та навчально-методичного забезпечення модернізації змісту підготовки молодших спеціалістів Відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти МОН України» Людмила Котоловець. Окрім цього, в конференції взяли участь наукові працівники Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, працівники Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», а також понад 100 представників технікумів і коледжів з різних регіонів України.Відкрила пленарне засідання конференції в.о. директора Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», кандидат педагогічних наук, професор Тетяна Іщенко. Із вітальним словом до учасників заходу звернулася академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало й закцентувала увагу присутніх на основних проблемних питаннях та правдивих досягненнях реформування освітньої галузі.Під час пленарного засідання генеральний директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров схарактеризував основні суперечливі аспекти функціонування коледжів та означив дієві механізми «перезавантаження» фахової передвищої освіти. З особливостями діяльності Державної служби якості освіти України, створеної у березні 2017 року, її ключовими завданнями, зорієнтованими на дієву підтримку функціонування прогресивних коледжів і технікумів ознайомив присутніх директор Департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Юрій Телячий.Програмою конференції було передбачено проведення двох панельних дискусій. Учасники першої панельної дискусії «Забезпечення якості фахової передвищої освіти» (модератор: директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Валентина Радкевич) схарактеризували особливості стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, застосування інноваційних педагогічних технологій та розроблення електронного освітнього контенту в умовах інформатизації суспільства, проектування інформаційно-освітнього середовища технікумів і коледжів.У ході другої панельної дискусії «Компетентнісно-орієнтована підготовка фахівців для сучасного ринку праці» (модератор: в.о. директора Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», кандидат педагогічних наук, професор Тетяна Іщенко) було уточнено вимоги ринку праці щодо кваліфікації фахівців, характерні ознаки конкурентоздатного фахівця; сучасні тенденції розвитку фахової передвищої освіти: аспекти правового регулювання.Учасники конференції мали змогу ознайомитися з практичним досвідом діяльності роботодавців, зокрема з досвідом аграрної компанії «Інновації+Менеджмент+Команда», КЕРНЕЛ, проектом «Німецько-український агрополітичний діалог», особливостями співпраці аграрних закладів вищої освіти з науковими установами УКАБ.
Foto Button Clear
Прочитано 27 разів Останнє редагування Понеділок, 15 квітня 2019 16:48

Схожі матеріали (за тегом)

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню