Уміння

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Уміння

здатність виконувати завдання та вирішувати проблеми; здатність використовувати отримані знання і набуті навички в процесі виконання завдань та вирішення проблем.

Джерела: Quality in education and training. Glossary. – CEDEFOP, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. – 240 p.;

Terminology of European Education and Training Policy. A selection of 130 key terms. - CEDEFOP, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.- 338 p.

Перегляди - 670
Synonyms: знання, компетенції
© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню