Інститут професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України

ОГОЛОШУЄ
прийом до аспірантури та докторантури з 2018 року
на підготовку здобувачів вищої освіти
ступенів доктора філософії та доктора наук за спеціальністю:

 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 

Форми і терміни навчання:

Аспірантура

(підготовка докторів філософії)

очна (денна) за рахунок коштів державного бюджету України (за державним замовленням) та коштів фізичних і юридичних осіб

заочна – за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб

4 роки

Докторантура 

(підготовка докторів наук)

очна (денна) за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб

2 роки

Підготовка наукових кадрів в аспірантурі й докторантурі проводиться в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України з 2007 року. На теперішній час в аспірантурі навчається 31 особа (15 – за бюджетною формою навчання); у докторантурі – 4 особи (2 – за бюджетною формою навчання).

Аспіранти та докторанти мають можливість користуватися науковою бібліотекою Інституту, отримувати актуальну наукову інформацію та консультації провідних науковців Інституту та досвідчених практиків у контексті досліджуваної проблеми, брати участь у науковій та експериментальній діяльності лабораторій, презентувати та обговорювати наукові результати своїх досліджень на конференціях, семінарах та інших науково-масових заходах Інституту, друкувати наукові статті у періодичних наукових виданнях Інституту тощо.

З 2011 року в Інституті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських, а з 2013 року – із захисту докторських дисертацій, яку очолює доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту Валентина Олександрівна Радкевич. За п’ять років у спеціалізованій вченій раді був здійснений успішний захист 10 докторських та 39 кандидатських дисертацій.

Документи приймаються за адресою: провулок Віто-Літовський (Чапаєвське шосе), 98-а, м. Київ, 03045, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (Проїзд від станції метро «Видубичі», авт. 43, 43-к, маршр. 567 до зупинки «Автоцентр»).

 

Довідки за телефоном: +380 (44) 252-71-75.

E-mail:  .

Детальніша інформація на сайті Інституту: http://ivet-ua.science/

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню