+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

 

 

 

 

      Ми віримо в себе і в те, що педагогічна

           НАУКА - це сила, яка розвиває освіту

 

 

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України був створений 20 квітня 2006 р. для проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних і методологічних проблем педагогіки і психології професійно-технічної освіти. В Інституті працює на постійній основі 42 наукових співробітників, серед яких 11 докторів педагогічних наук, 17 кандидатів наук, а також 9 професорів, 11 старших наукових співробітників, 3 доцента, 1 – член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.

Здійснює дослідження за напрямами:

  • виявлення тенденцій розвитку систем професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу та обґрунтування можливостей творчого використання інноваційних ідей цих країн у модернізації професійної освіти в Україні в умовах євроінтеграції;
  • проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів ПТНЗ;
  • розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей;
  • визначення методичних основ дистанційного професійного навчання;
  • проектування інформаційно-освітнього середовища ПТНЗ;
  • визначення методичних основ стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у  коледжах і технікумах.

У структурі Інституту – 6 лабораторій: зарубіжних систем професійної освіти і навчання; професійної кар’єри; технологій професійного навчання; дистанційного професійного навчання; електронних навчальних ресурсів; науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах3 наукових центри: енергоефективності в професійно-технічній освіті; здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДУ; сучасних професій і технологій навчання. Видається 8 періодичних видань, 4 з яких є фаховими.


З 2007 року в Інституті функціонують аспірантура та докторантура. Діє спеціалізована вчена рада Д 26.458.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

Інститут співпрацює з більш, ніж 200 установами та організаціями України, серед яких:

На базі Інституту проводяться тренінг-курси з розвитку професійної компетентності педагогічних працівників ПТО щодо розроблення та використання сучасних технологій професійного навчання, електронних засобів навчання, що слугує дієвою формою впровадження результатів науково-дослідної роботи.

Інститут бере участь у міжнародних проектах з питань інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку ПТО, формування здорового способу життя учнівської молоді та профілактики ВІЛ/СНІД, створення сучасних професій, формування енергоефективної й екологічної компетентності педагогічних працівників та учнівської молоді.

Місія

Здійснення досліджень в галузі педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Робота

До 2017 року завершено 21 НДР, серед них фундаментальних – 20, прикладних – 1

Видання

8 періодичних видань, з них 4 фахові, 1 включено до Ulrich`s Periodicals Directory

Досягнення

9 золотих медалей, 18 дипломів лауреатів конкурсів "Національне визнання наукових результатів"