+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Перша форсайтна сесія в Інституті професійно-технічної освіти

22 грудня 2017 року в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України відбулася перша форсайтна сесія. Ініціатором і організатором проведення стала лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти.

   Форсайт — інноваційний інструмент як прогнозування, так і моделювання майбутнього. Головною особливістю форсайту є те, що прогноз розвитку по образу майбутнього і способах руху до нього отримується у результаті досягнення згоди представників різних соціальних груп, сфер науки і діяльності. Проекти розвитку, які є власне кінцевим результатом форсайт-сесій, дозволяють безпосередньо проводити реальні зміни у життя.

   Відкрила форсайтну сесію директор Інституту професійно-технічної освіти, доктор педагогічних наук професор член-кореспондент НАПН України  Валентина Олександрівна Радкевич.  Вона привітала гостей і запрошених експертів сесії і виступила з промовою. У першій частині зустрічі запрошеним експертам було запропоновано виступити і окреслили своє бачення сучасних тенденцій у професійно-технічній освіті України, висловити свої думки з приводу майбутнього галузі.

   Представник Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, Коваленко Сергій Петрович, вважає, що наразі великою проблемою є недостатність фінансування професійно-технічної освіти з боку держави. Головний консультант комітету з питань науки і освіти апарату Верховної Ради України, Луцька Алла Володимирівна, зазначила, що державна політика в галузі професійно-технічної освіти не спирається на наукові дослідження, а органи виконавчої влади не мають цілісної картини стану професійно-технічної освіти. Наукові дослідження в сфері освіти, які проводяться в нашій країні, в майбутньому мають лягти в основу стратегії і законодавства держави. Директор Інституту професійних кваліфікацій, Колишко Родіон Анатолійович, серед існуючих негативних явищ виокремив фрагментизацію освіти в наслідок децентралізаційних процесів, падіння престижності робітничих спеціальностей, відсутність стратегій розвитку професійної освіти. Існуючі в Україні та світі тенденції впливатимуть на професійну освіту в майбутньому, що може призвести до стирання розмежовувань між вищою і середньою освітою, поширенню трудової міграції, що в свою чергу вимагатиме уніфікації знань і вмінь майбутніх спеціалістів. З оглядом існуючих тенденцій в професійно-технічній освіті виступила доктор провідний науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти педагогічних наук, професор Пуховська Людмила Прокопівна.

   Крім того, своїми думками із приводу теперішнього і майбутнього положення вітчизняної професійно-технічної освіти виступили експерти практики з регіонів: директор Дніпрорудненського індустріального технікуму Новік Наталія Вікторівна, директор Бурштинського торгівельно-економічного коледжу Козак Андрій Романович, директор Хмельницького вищого професійного училища №11 Василь Михайлович Селізар. Серед явищ, спільних для професійно-технічної освіти всіх областей України, було названо відсутність цілісного і адекватного погляду на професійно-технічну освіту у представників регіональних влад, освітню і трудову міграцію молоді на Захід, недофінансування із місцевих бюджетів, погану матеріально-технічну базу.

   Куратором практичної частини форсайтної сесії виступила завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Олександра Володимирівна Бородієнко. Було створено чотири робочі групи, які працювали над аналізом і створенням плану можливого майбутнього розвитку закладів професійно-технічної освіти, змісту професійно-технічної освіти, забезпечення якості та фінансування професійно-технічної освіти. Аналіз проводився відповідно до чотирьох векторів розвитку. Результати роботи груп по кожній із чотирьох тем були представлені всім учасникам форсайтної сесії для обговорення. Представники всіх чотирьох груп зазначали бажаність збереження керівної участі держави у забезпеченні фінансування, якості в професійно-технічній освіті, а також контролю над змістом освіти.

  Учасники дали позитивну оцінку заходу і відмітили, що метод форсайту сприяє міждисциплінарному співробітництву і побудові діалогу між фахівцями різних напрямів, а також формує цілісне бачення прогнозованих явищ. 

IMG 20171222 103512 HDR

IMG 20171222 115857

IMG 20171222 120003

IMG 20171222 120206

IMG 20171222 123029