+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Захист дисертаційного дослідження Білянської Марії Михайлівни

28 лютого 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України відбувся успішний захист дисертаційного дослідження Білянської Марії Михайлівни на тему: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах».

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України Ярошенко Ольга Григорівна.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної підготовки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Шапран Юрій Петрович; доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Совгіра Світлана Василівна; доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки Національного авіаційного університету Саєнко Тетяна Василівна.

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення нових підходів до вирішення актуальної проблеми професійної підготовки майбутніх учителів біології шляхом обґрунтування теоретичних засад формування їхньої готовності до еколого-педагогічної діяльності, розроблення й експериментальної перевірки відповідної методичної системи, що включає мету, завдання, зміст, методи та методичні прийоми, засоби і форми навчання, форми і види контролю.

Визначено сутність та структуру готовності майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах. Розроблено й упроваджено в підготовку майбутніх учителів біології навчально-методичний комплект із дисциплін: «Організація еколого-педагогічної діяльності», «Технології екологічної освіти і виховання», «Методика навчання екології».

За результатами голосування членів спецради було прийнято рішення щодо присудження Білянській Марії Михайлівні наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Щиро вітаємо Марію Михайлівну з черговою науковою перемогою. Зичимо життєвої наснаги і творчих успіхів на тернистому шляху вітчизняного наукового пошуку.

 DSC0045

 DSC0286

 DSC0441