+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Семінар-тренінги «Формування готовності педагогічних працівників до стандартизації у коледжах і технікумах (аграрного, машинобудівного, будівельного профілів)»

12 квітня 2018 р. наукові співробітники Інституту професійно-технічної освіти НАПН України провели семінар-тренінг «Формування готовності педагогічних працівників до стандартизації у коледжах і технікумах (аграрного, машинобудівного, будівельного профілів)» на базі Катюжанського вищого професійного училища (м. Катюжанка, вул. Шевченка1) 

Протягом трьох годин заходу було розглянуто такі питання:

  1. Стандартизація професійної підготовки.
  2. Застосування ІТ технологій під час формування професійних компетентностей майбутніх фахівців.
  3. Результати констатувального етапу НДР «Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах РК № 0117U00262843
  4. Розроблення освітніх стандартів підготовки молодшого спеціаліста на компетентнісній основі.
  5. Методика розроблення освітніх програм, навчальних планів, навчальних програм на основі освітніх стандартів.
  6. Методика формування змісту освіти майбутніх фахівців відповідно зазначеним у стандарті компетентностям.

У роботі семінару-тренінгу взяли участь співробітники Інституту ПТО НАПН України: завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах, доктор педагогічних наук, доцент Андрій Анатолійович Каленський, доктор педагогічних наук, професор лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Лузан Петро Григорович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Пащенко Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Ваніна Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Колісник Надія Володимирівна, кандидат педагогічних наук науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів  Андрій Геннадійович Кононенко

IMG 20180412 150215

На фото П. Г. Лузан проводить лекцію

Основними методами роботи під час тренінгів стали міні-лекції, дискусії, кейси.

Захід розпочався з виступу директора Катюжанського вищого професійного училища Недашківського Руслана Михайловича. З лекціями виступили Лузан Петро Григорович, який доповідав про стандартизацію професійної підготовки. Кононенко Андрій Геннадійович про застосування ІТ технологій під час формування професійних компетентностей майбутніх фахівців. Каленський Андрій Анатолійович охарактеризував особливості поєднання теоретичного та практичного навчання в підготовці у коледжах і технікумах та розповів про результати констатувального етапу НДР «Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах РК № 0117U00262843 і відмічено важливість цієї роботи в умовах сьогодення.

У ході роботи семінару учасники активно обговорювали питання різних форм і способів підвищення мотивації учнів до навчання, розроблення освітніх стандартів підготовки молодшого спеціаліста на компетентнісній основі, методики розроблення освітніх програм, навчальних планів, навчальних програм на основі освітніх стандартів та методика формування змісту освіти майбутніх фахівців відповідно зазначеним у стандарті компетентностям.

354758

Завершуючи семінар-тренінг доктор педагогічних наук, професор Лузан Петро Григорович презентував учасникам методичні рекомендації «Технологія тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів». За словами професора наразі особливо актуальними є питання об’єктивного вимірювання результатів навчальної діяльності учнів, що вимагає забезпечення високого наукового рівня освітнього процесу та удосконалення технологій тестового. Про покращення та вдосконалення тестових завдань для оцінювання успішності учнів йшлося в презентації вищевказаних методичних рекомендацій. Після обговорення як саме писати правильні тестові завдання високої якості та теоретичної частини, учасники тренінгу конструювали тестові завдання під час воркшопів.

IMG 20180412 155312

На фото зліва на право П. Г. Лузан, А. А. Каленський спілкуються з педагогами Катюжанського вищого професійного училища

IMG 20180412 155453

На фото зліва на право Р. М. Недашківський, А. А. Каленський, А. Г. Кононенко, П. Г. Лузан

#професійна освіта, стандартизація професійної освіти,  #ivetua, #nmc