+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

ПРОЕКТ ERASMUS+ «УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ (ITE-VET)»: V СЕМІНАР

28-30 травня 2018 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника співробітники Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України Валентина Радкевич, Людмила Пуховська, Людмила Єршова, Олександра Бородієнко, Тетяна Герлянд взяли участь у роботі V семінару з підготовки викладачів системи професійної освіти, що відбувається в межах програми Європейського Союзу «Еразмус+».

29 травня координатор Проекту Томас Дайсінгер (Університет Констанц, Німеччина) спрямував увагу учасників семінару на низку важливих для модернізації української системи професійної (професійно-технічної) освіти питань з урахуванням європейського досвіду. Йдеться про підготовку викладачів для закладів професійної освіти і навчання в Німеччині, запровадження елементів дуальної форми навчання, підготовку фахівців для навчання осіб з особливими потребами.

Професор Беттіна Сіке (Німеччина) акцентувала увагу слухачів на питаннях удосконалення фахового догляду за Людиною у складних життєвих ситуаціях, що набувають в сучасному німецькому суспільстві особливої ваги. У професійній освіті Німеччини за останні двадцять років сформовано новий напрям наукового знання – «наука про догляд». З огляду на це, підвищилися вимоги до професійної підготовки різних фахівців з догляду та опіки. Зокрема, особлива увага приділяється поглибленим психолого-педагогічним, медичним, соціальним знанням, умінням і навичкам. Німецьке суспільство визнало, що фахівці з догляду повинні мати обов’язкову вищу освіту. Таким чином, допуском до виконання обов язків з догляду не лише за хворими, але й за людьми старшого віку в Німеччині може бути здобуття освіти не нижче бакалавра. Підготовкою таких фахівців опікуються громади різних німецьких земель з урахуванням своїх потреб і запитів. Відповідно, студенту, котрий навчався в одній землі, буває досить складно перевестися в навчальний заклад іншого адміністративного підпорядкування. Особлива увага у процесі підготовки фахівців з догляду в Німеччині приділяється формуванню міжпрофесійної компетентності, вмінню не лише злагоджено працювати в команді, але й ефективно співпрацювати з іншими групами фахівців.

Професор Тобіас Карнер здійснив аналіз проблеми «гетерогенності» учнів як різного сприйняття ними світу і самих себе. Проблема досліджувалася у контексті «навчальної самоконцепції», зв’язку таких психолого-педагогічних феноменів як самооцінка учня, його стресостійкість та успішність. Зокрема, доводилося, що проявляється цей психолого-педагогічний феномен в ознаках особи (рівень розвитку інтелекту, знання, самоконтроль), які у різних учнів класу можуть значно відрізнятися. Наголошувалося, що гетерогенності притаманна варіативність у різних ситуаціях: стосовно соціальної форми (індивідуальна чи групова), використання медіа (наприклад, планшета чи інших гаджетів). Було охарактеризовано взаємозв’язок між гетерогенністю та стресом. Показано механізми виникнення навчального стресу, проаналізовано стрес-фактори (когнітивні претензії, часовий тиск) та ресурси, що визначають здібності. Особлива увага зосереджена на характеристиці так званої «шкільної самоконцепції здібностей», що пояснювалася через механізми визначення рівня домагань особистості та формування її «Я-концепції». У процесі аналізу ресурсів розвитку шкільної концепції здібностей представлено когнітивні репрезентації власних здібностей і навичок, стійкі риси характеру, особистісну атрибуцію успіху та невдач, особливості особистісної захисної дії (психічне самопочуття, навчальна симптоматика страху тощо). Озвучені висновки та важливі положення формування шкільної концепції здібностей було апробовано з учасниками проекту в елементах тренінгової діяльності, де аналізуватися конкретні навчальні ситуації.

30 травня 2018 р. професор Річард Фортмюллер (Інститут економіки та бізнесу, Відень, Австрія) ознайомив учасників семінару з теоретичними та емпіричними аспектами проблеми «навчального трансферу» – передачі знань у професійній освіті (підвищенні кваліфікації). Ним було представлено обґрунтування низки популярних у Австрії навчальних теорій. Відповідно до «теорії ідентичних результатів» (біхевіоризм) позитивний навчальний ефект виникає у процесі формування зв’язків «привабливість → реакція». По суті, в класичній біхевіористичній формулі «S (стимул) R (реакція)» «стимул» представлено як «привабливість». Тобто, позитивний трансфер виникає, якщо в навчальних ситуаціях застосовуються однакові позитивні збудники (стимули). Обґрунтовано також когнітивну навчальну теорію «трансфер і принципи», що вважається більш оптимістичною. Позитивний трансфер виникає за умови роз’яснення структури проблеми та застосування відповідних правил. Теорія «ситуативного процесу пізнання» (радикальний конструктивізм) подається через аналіз контексту навчальної ситуації і вибір найбільш раціональних шляхів вирішення задачі. Позитивний трансфер досягається у випадку схожості навчальних ситуацій. Сутність когнітивної теорії «трансферу навичок» пояснюється як повторюваність завдань і способів їх вирішення. Позитивний трансфер наступає за умови дотримання визначеного порядку дій упродовж розв’язання низки типових завдань.

Розглянуто найбільш ефективні способи активізації мнемонічної функції (перечитування спеціальної літератури, постановка оригінальних завдань, що потребують залучення довідникових джерел). Доводилося особливе дидактичне значення уміння студентів користуватися довідниковою літературою. Представлено також результати емпіричного дослідження підвищення фахової компетентності з бухгалтерського обліку у процесі підвищення кваліфікації. Зокрема, доводився взаємозв’язок між попередніми знаннями й успішністю, короткочасною та довгочасною передачею професійних знань, самооцінкою та результатами тесту з навчального трансферу, які виконують усі слухачі курсів (семінарів) з підвищення кваліфікації.

image 1

image 3