+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Нагородження золотою медаллю в номінації «Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення»

23 жовтня 2018 року під час Десятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» Інститут професійно-технічної освіти НАПН України було нагороджено золотою медаллю в номінації «Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення». Співробітниками лабораторії технологій професійного навчання Інституту було подано на конкурс навчальний посібник «Проектна діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів: тренінг курс», авторський склад: В. М. Аніщенко, М. В. Артюшина, Т. М. Герлянд, Н. В. Кулалаєва, М. М. Шимановський та ін. Цей посібник підготовлено в рамках теми НДР «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей» РК 0116U004143 (2016-2018 рр.). У нього увійшли матеріали для проведення тренінгів з учнями закладів професійної (професійно-технічної) освіти, спрямованих на розвиток у них знань, умінь та навичок проектної діяльності. Запропоновано тренінги «Знайомство з навчальним проектом», «Як визначити проблему проекту та шляхи її розв’язання?», «Як планувати життєвий цикл проекту?», «Як здійснювати роботу над проектом?», «Як презентувати проект?» та «Як оцінити результати проекту?».

Навчальний посібник призначений для педагогічних працівників, які розробляють і застосовують проектні технології, упроваджують навчальну проектну діяльність у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників.

DSCN4581

DSCN4585