+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

RomanovРоманов Леонід Анатолійович

аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

ORCID 0000-0002-1297-3331

тел. роб. (044) 252-72-80

eo-volga[at]ukr.net

Ключові компетенції: професійні знання в галузі вищої та професійної освіти, дослідницькі, викладацькі вміння; вільне володіння українською та російською мовами, англійською – на рівні читання і перекладу зі словником; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, SPSS та ін.); активність, цілеспрямованість, аналітичність, самостійність, відповідальність, комунікабельність, організаційно-управлінські здібності.

Коло професійних інтересів:

  • застосування інноваційних педагогічних технологій та ІКТ у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі,
  • організація зворотного зв’язку у професійному навчанні.

Коротка біографічна довідка

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей» (2016-2018 рр.)лабораторія технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

НДР «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті» (2013-2015 рр.), лабораторія технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

 

Публікації

Автор 9 наукових праць, з яких:

  • 1 навчальний посібник,
  • 1 методичні рекомендації,
  • 7 наукових статей, тез у матеріалах конференцій.

 

Основні наукові праці:
Навчальний посібник

Сільськогосподарські і меліоративні машини: навчальний посібник / О. Б. Кошук, Л. А. Романов, та ін.. – К. : ІПТО НАПН України, 2015.

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів професійно-технічного навчального закладу / М. В. Артюшина, І. Б. Дремова, Т. М. Герлянд, Л.А. Романов та ін.. – К. : ІПТО НАПН України, 2015. – 211 с.

Статті у фахових виданнях

Романов Л.А. Забезпечення рефлексивного контролю навчання студентів // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 31, т. VII (49). – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К. : Гнозис, 2013. – С. 523 – 529.
Романова Л.А. Методичні аспекти контролю та оцінювання навчальних проектів // Професійна освіта і навчання: проблеми і перспективи : Збірник наукових праць ІПТО НАПН України; РВНЗ «КІПУ». – К.; Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2013. – Випуск 5. – С. 116 – 119.
Романов Л.А. Технологія конструювання тестів у контексті вдосконалення контрольно-оцінювальної діяльності у професійно-технічній освіті// Професійна освіта: проблеми і перспективи: зб. наук. праць. – К. : ІПТО НАПН України, 2014. – Вип. 6. − С. 45-50.
Романов Л.А. Особистісно-розвивальний контроль у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників // Теорія і методика професійної освіти : електронний науковий фаховий журнал [електронний ресурс]. – Вип. 7. – Режим доступу : http://www.tmpe.profua.info/images/docs/7/15romanov.pdf
Романов Л.А. Застосування веб-квестів у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : збірник наук. праць. – Вип. 10. – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2015. – С. – 97–103.
Романов Л.А. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до застосування веб-квестів / Г. М. Романова, Л. А. Романов. // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи : збірник наук. праць. Частина 2. – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. С. – 105-109.

Тези

Романов Л.А.Функції проектного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 березня 2014 р.). Т. 1. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015. – С. 153-154