+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

GerlandГерлянд Тетяна Миколаївна

cтарший науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

кандидат педагогічних наук

старший науковий співробітник

ORCID 0000-0002-7991-0431

Google Академія

Ключові компетенції: професійні знання в галузі професійної освіти, навички викладацької діяльності; вільне володіння українською та російською мовами, англійською – на рівні читання і перекладу зі словником; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, SPSS та ін.); цілеспрямованість, аналітичність, креативність, наполегливість, самостійність, відповідальність, організаційно-управлінські здібності.

Коло професійних інтересів:

 • проблеми професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників;
 • професійна спрямованість загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ аграрного профілю;
 • технологія контекстного навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників-аграріїв;
 • методичні засади розроблення проектних технологій навчання у закладах ПТНЗ аграрного профілю.

Коротка біографічна довідка

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної, автотранспортної галузей» (2016–2018 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія технологій професійного навчання.

НДР «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті» (2013-2015 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія технологій професійного навчання.

НДР «Науково-педагогічні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників» (2009-2012 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія методик професійної освіти і навчання.

 

Публікації

Автор понад 100 наукових праць, з яких:

 • 1 монографії;
 • 1 навчального та 4 методичних посібників;
 • 1 методичних рекомендацій;
 • понад 50 статей у фахових та інших наукових виданнях України;
 • 4 статей у зарубіжних виданнях;
 • понад 20 тез конференцій.

 

Основні наукові праці:
Монографії
 1. Герлянд Т.М. Особливості компетентнісного підходу до професійної підготовки кваліфікованих робітників // Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції: Монографія / автори: Л. Нестерова, П. Лузан, В. Манько, Т. Герлянд, О. Слатвінська, М. Шимановський; за заг. ред. Л. Нестерової. – К.: ІПТО НАПН України, Педагогічна думка, 2012. – С. 20–32. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/9103
Навчальні посібники
 1. Сільськогосподарські і меліоративні машни: навчальний посібник / Кошук О.Б., Лузан П. Г., Мося І. А., Герлянд Т. М., Романов Л. А. – К.: ІПТО НАПН України, 2015. – 291 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/11166
Методичні рекомендації
 1. Артюшина М.В., Дремова І.Б., Герлянд Т.М., Лузан П.Г., Мося І.А., Романов Л.А., Ростока М.Л., Слатвінська О.А., Сліпич О.О. Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів професійно-технічного навчального закладу. – К.: ІПТО НАПН України, 2015. 
  –198 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/106821
Методичні посібники
 1. Герлянд Т.М. Компетентнісний підхід до професійної підготовки кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти // Педагогпрофесійної школи: методичний посібник / Нестерова Л.В., Лузан П.Г., Манько В.М., Герлянд Т.М., Петрова М.Я., Романенко Л.В., Слатвінська О.А., Шевчук Л.І., Шимановський М.М. – К.: Педагогічна думка, 2012. – С.12–17. Електронна бібліотека НАПН: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/9206
  5. Герлянд Т.М. Вибір типу проекту // Педагог професійної школи: методичний посібник / Нестерова Л.В., Лузан П.Г., Манько В.М., Герлянд Т.М., Петрова М.Я., Романенко Л.В., Слатвінська О.А., Шевчук Л.І., Шимановський М.М. – К.: Педагогічна думка, 2012. – С.49–52. Електронна бібліотека НАПН: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/9206
           6. Герлянд Т.М. Професійна компетентність майбутнього фахівця / Т.М. Герлянд // Педагог професійної школи: методичний посібник (за матеріалами педагогічного подіуму «Авторські методики в підготовці педагога професійного навчання» / Укладач Л.В. Нестерова. – РВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2011. – Вип. 3. – С.144–148. Електронна бібліотека НАПН: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7299
           7. Герлянд Т.М. Методичні засади формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / Т.М.Герлянд / Педагог професійної школи: Методичний посібник (за матеріалами Всеукраїнського науково-методичного семінару “Інноваційні методики у професійній підготовці кваліфікованих робітників (21 вересня 2009 р.)” – К.: ІПТО НАПН України, 2009. – С.164-169.
 2. Герлянд Т.М. Професійний розвитокособистості учня старшої школи у процесі профільного навчання на базі ПТНЗ / Т.М. Герлянд, Л.Г. Чеснокова // Педагог професійної школи: Методичний посібник (за матеріалами Другого Всеукраїнського науково-методичного семінару «Інноваційні методики у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» / За заг. ред. Л.О. Стременко; наукова ред. Л.В. Несторової. – К.: ІПТО НАПНУ України. 2011. – С. 88-90.
 3. Герлянд Т.М. Професійна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників: особливості формування та розвитку / Т.М, Герлянд // Педагог професійної школи: Методичний посібник (за матеріалами Третього Всеукраїнського науково-методичного семінару «Інноваційні методики у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі») / За заг. ред. Л.В. Нестерової. – К.: ФО-П Поліщук О.В., 2011. – Вип. 4. – С.8-12.
Статті у наукових фахових виданнях
 1. Герлянд Т.М. Особливості формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / Т.М. Герлянд // Молодь і ринок. – 2011. – №5 (76). – С. 55–58. Електронна бібліотека НАПН: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/3594
  11. Герлянд Т.М. Особливості професійно-особистісного розвитку майбутніх фахівців засобами профільного навчання / Т.М. Герлянд, Л.Г.Чеснокова // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 18. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2010. – С. 37-40.
 2. Герлянд Т.М. Формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників як педагогічна проблема / Т.М. Герлянд // Професійна освіта: проблеми і перспективи: збірник наукових праць / ІПТО НАПН України; РВНЗ «КІПУ». – К.; Сімферополь: РКП “Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2010. – Випуск 1. – С.14-18.
 3. Герлянд Т.М. Особливості формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / Т.М. Герлянд // Молодь і ринок. – 2011. – №5 (76). – С. 55-58.
 4. Герлянд Т.М. Структурно-змістовні аспекти професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / Т.М. Герлянд // Науковий вісник ІПТО НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Випуск 2. / Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, 2011. – С.30-34.
 5. Герлянд Т.М. Практична реалізація технології контекстного навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників [Електронний ресурс] // Електронне наукове фахове видання «Теорія і методика професійної освіти». – 2014. – №5. – Режим доступу: http://www.tmpe.profua.info/images/docs/7/15herlyand.pdf
 6. Герлянд Т.М. Особливості застосування технології контекстного навчання у закладах професійно-технічної освіти / Т.М. Герлянд // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 10/ Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України; [Ред. кол.: В.О.Радкевич(голова) та ін.]. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2015. – С. 84–88
 7. Герлянд Т.М. Проектні технології навчання у професійній освіті: сутність та змістове наповнення [Електронний ресурс] // Електронне наукове фахове видання «Теорія і методика професійної освіти». – 2016. – №10. – Режим доступу: http://tmpe.eor.by/images/Vol._10/16_tmpo_10_gerliand.pdf
 8. Герлянд Т.М. Особливості використання проектних технологій у ПТНЗ аграрного профілю [Електронний ресурс] // Електронне наукове фахове видання «Теорія і методика професійної освіти». – 2016. – №11. – Режим доступу: http://tmpo.ivet-ua.science/images/Vol.11/Gerlyand11.pdf
Статті у інших наукових виданнях
 1. Герлянд Т.М. Компетентнісний підхід як управлінський механізм проектування ефективної загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників-аграріїв / Т.М. Герлянд // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи: зб. наук. пр. / [ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2014. – Вип. 5. – К. : «НВП Поліграфсервіс». – С. 56-71.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. 20. Герлянд Т.Н. Проектирование профессионального становления личности путем профильного обучения / Л.В. Нестерова, Т.Н. Герлянд, Л.Г.Чеснокова // Теория и практика современной педагогики: материалы международной заочной научно-практической конференции. Часть 2. (25 января 2011 года). – Новосибирск: Изд-во «ЭНСКЕ». – С. 125-129. Електронна бібліотека НАПН: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/3596
 2. 21. Герлянд Т.М. Формирование профессиональной компетентности учеников ПТУЗ в Украине / Т.М.Герлянд // Инновационные технологии профессиональной ориентации и подготовки конкурентоспособного специалиста: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Санкт– Петербург, 16 августа 2010 года / под общ. ред. Е.Н. Барышникова. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – С.26-28.
 3. 22. Герлянд Т.Н. Использование инновационных технологий в профессиональной подготовке будущих квалифицированных рабочих ПТУЗ Украины / Т.М. Герлянд // Педагогика ХХІ века: Материалы Международной научно-теоретической конференции (31 января 2011 года): В 2-х частях. – Караганда: Центр гуманитарных исследований «Тезис», 2011. – Ч. 1. – С. 170-175.
 4. Герлянд Т.Н. Профессиональная компетентность будущих квалифицированных рабочих как основное условие их конкурентоспособности / Т.Н. Герлянд // Выбор профессии: самоопределение, конкуренция, успех: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Санкт-Петербург, 23 марта 2011 года) / Под общ. Ред. Е.Н. Барышникова, С.В. Барышниковой. – СПб: Изд-во Политехнического университета, 2011. – С.7-10.
 5. Герлянд Т.М. Освітній потенціал проектної технології навчання в сучасних аграрних ПТНЗ / Т.М. Герлянд // Лабіринти реальності : збірник наукових праць / за заг. ред. доктора філософ. наук Журби М.А. – Монреаль : CPM «ASF», 2017. – С. 71-73.

Тези

 1. Герлянд Т.М. До проблеми формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / Т.М.Герлянд / Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 березня 2010 року) / Інститут професійно-технічної освіти АПН України / за ред. В.О.Радкевич. – К.: ІПТО НАПН України, 2010. – С.51-53.
 2. Герлянд Т.М. Сучасні аспекти формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / Т.М. Герлянд : Дидактичні умови загальноосвітньої підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 квітня 2010 року, м. Львів. – Львів, 2010. – С. 15-17.
 3. Герлянд Т.М. Професійна компетентність педагога ПТНЗ у професійному становленні майбутніх кваліфікованих робітників / Т.М. Герлянд // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції (18-19 квітня 2011 року) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; за заг. ред. В.О. Радкевич. – К.: ІПТО НАПН України, 2011. – С. 95-97.
 4. Герлянд Т.М. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників/ Т.М. Герлянд // Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Незалежності України, 25-26 жовтня 2011 року, м. Львів. – Львів, 2011. – С. 98-100.
 5. Герлянд Т.М. Можливості використання технології контекстного навчання у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників / Т.М. Герлянд // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м. Київ, 26 березня 2015 р.), Т. 1. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2015. – C. 123-125.
 1. Герлянд Т.М. Реалізація технології контекстного навчання у процесі самореалізації особистості майбутнього фахівця / Т.М. Герлянд // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 березня 2015 року, м. Суми). – Том 2. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – С.53-55.
 2. Герлянд Т.М. Використання інноваційних методів у навчанні майбутніх кваліфікованих робітників / Т.М. Герлянд // Освітні інновації: філософія, педагогіка, психологія : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 р.: У 4-х частинах. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – Ч.2. – С. 19-22.
 3. Герлянд Т.М. Застосування контекстної технології навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників / Т.М. Герлянд // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2015 рік (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.), Т. 1. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2016. – C. 93-94.
 4. Герлянд Т.М. Розвиток проектувальних вмінь учнів професійно-технічних навчальних закладів: функціональна реалізація за сучасних умов / Т.М. Герлянд // Освітні інновації: філософія. педагогіка, психологія: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 грудня 2016 року: у 3 ч. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – Ч. 2. – С.26-28
 5. Герлянд Т.М. Організація проектної діяльності учнів у професійно-технічних навчальних закладах / Т.М. Герлянд // Професійна освіта в умовах сталого розвитку : збірник матеріалів Першої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2016 року / за заг. ред. В.О. Радкевич, Г.М. Романової; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Павлоград: ІМА-прес, 2016. – С.57-59.
 6. Герлянд Т.М. Вплив проектної технології на творчий розвиток майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю / Т.М. Герлянд // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (06-07 квітня 2017 року). – Суми: Вид-во СумДПУ імені Антона Макаренка. 2017. – С. 178-180
 7. Герлянд Т.М. Метод проекту як засіб розвитку творчих здібностей учнів ПТНЗ аграрного профілю / Т.М. Герлянд // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня - 13 квітня 2017 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2017. – С. 125-127
 8. Герлянд Т.М. Організація шляхів реалізації проектної технології у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників ПТНЗ аграрного профілю / Т.М. Герлянд // Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій / Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару, 06 квітня 2017 р. – Глухів: РВВ Глухівського НПУ імені Олександра Довженка. 2017. – С. 143-144.
 9. Герлянд Т.М. Технологія організації проектного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю підготовки / Т.М. Герлянд // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ столітті : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 січня 2018 року). У 2-х частинах. – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». 2018. Ч. 2. – С. 58–61.
Дисертація

Герлянд Т.М. Соціальний розвиток молодших школярів у групах продовженого дня: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Тетяна Миколаївна Герлянд; Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ, 2007. – 228 с.

Автореферат

Герлянд Т.М. Соціальний розвиток молодших школярів у групах продовженого дня: автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Тетяна Миколаївна Герлянд; Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ, 2007. – 20 с.

Інша діяльність

Спеціалізовані вчені ради

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України.