+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

PawenkoПащенко Тетяна Миколаївна

Старший науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах

кандидат педагогічних наук

старший науковий співробітник

ORCID 0000-0002-7629-7870

Google Академія

Ключові компетенції: професійні знання в галузі професійної освіти, навички викладацької діяльності; вільне володіння українською та російською мовами, французькою – на рівні читання і перекладу зі словником; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, SPSS та ін.); цілеспрямованість, аналітичність, креативність, наполегливість, самостійність, відповідальність.

Коло професійних інтересів:

  • самостійна робота учнів;
  • інноваційні технології навчання;
  • кейс-технологія, проектна технологія;
  • методичні засади розроблення проектних технологій навчання у закладах ПТНЗ будівельного профілю.

Коротка біографічна довідка

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної, автотранспортної галузей» (2016-2018 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія технологій професійного навчання.

НДР «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті» (2013-2015 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія технологій професійного навчання.

НДР «Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах» (2017-2019 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах.

 

Підтема дослідження: Методичні засади стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах будівельної галузі

 

Публікації

Автор понад 40 наукових праць, з яких:

  • 6 навчальних, навчально-методичних посібників та навчально-практичних видань (2 - мають Гриф МОН України),
  • 34 наукових статей (11 - у фахових виданнях).

 

Основні наукові праці:
Навчальні посібники, підручники

Будівельне матеріалознавство: Підручник для викладачів і студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. / [Ю.Г. Гасан, З.І.Світла, Т.М. Пащенко] – Немішаєво: НМЦ, 1998. – 182 с. – 7,5 авт. арк.
Будівельне матеріалознавство: Навчальний посібник / [Т.М. Пащенко, З.І. Світла. ] – К.: Аграрна освіта, 2009. – 434 с.
Будівельні матеріали: навчальний посібник у двох частинах. Ч.1 / [Ю.Г. Гасан, Т.М. Пащенко.] – К.: КНУБА, 2013. – 228 с. – 9,5 авт. арк.
Будівельні матеріали: навчальний посібник у двох частинах. Ч.2 / [Ю.Г. Гасан, Т.М. Пащенко]. – К.: КНУБА, 2013. – 136 с. – 5,7 авт. арк.
Будівельні конструкції: навчальний посібник / авт.. кол. Т.М. Пащенко, О.О. Сліпич, І.Б. Дремова – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2015. – 310 c. – 7,5 авт. арк.

Методичні рекомендації

Застосування особистісно-розвивальних педагогічних технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників (методичні рекомендації для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, працівників науково-навчально-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти МОН України) / М. В. Артюшина, Я. Ю. Білоконь, І. Б. Дремова, О. Б. Кошук, І. А. Мося, Т. М. Пащенко, Г. М. Романова; за ред. Г. М. Романової. – К. : Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України, 2014. – 132 с. – 2,0 авт. арк.

Статті у фахових наукових виданнях

Пащенко Т.М. Проблеми організації самостійної роботи студентів // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб./ Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003. – Вип. 31. – С. 309-316. – 0,3 авт. арк.
Пащенко Т.М. Самостійність як риса особистості// Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 36. – С. 285-293. – 0,3 авт. арк.
Пащенко Т.М. Самостійна робота студентів під час підготовки молодшого спеціаліста-економіста // Науковий вісник Національного аграрного університету/ Редкол. Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2004. – Вип. 79. – С. 342-347. – 0,4 авт. арк.
Пащенко Т.М. Засоби активізації пізнавальної діяльності в процесі самостійної роботи студентів // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 39. – С. 195-200. – 0,3 авт. арк.
Пащенко Т.М. Із досвіду викладання дисципліни «Будівельне матеріалознавство» в Ржищівському будівельному технікумі // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб./ Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. – Вип. 41. – С. 198-209. – 0,5 авт. арк.
Пащенко Т.М. Методика самостійної роботи студентів як наукова проблема. // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб./ Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2010. – Вип. 64. – С. 103-110. – 0,3 авт. арк.
Пащенко Т.М. Кейс-метод як сучасна технологія навчання спеціальних дисциплін // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2015 –Вип. 8(127). – С.
Пащенко Т.М. Кейс-технології у професійній освіті.// Електронне наукове видання «Теорія і методика професійної освіти». – 2015. – №6. – Режим доступу: http://www.tmpe.profua.info/images/docs/6/15pashchenko.pdf
Пащенко Т. М. Психолого-педагогічні умови застосування кейс-технологій у професійному навчанні кваліфікованих робітників // Електронне наукове видання «Теорія і методика професійної освіти». – 2015. – №7. – Режим доступу: http://www.tmpe.profua.info/images/docs/7/15pashchenko.pdf
Пащенко Т.М. Організація самостійної роботи майбутніх кваліфікованих робітників над навчальним кейсом // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб./ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип. 83. – С. 56-61.

Пащенко Т.М. Методика організації системного впровадження технології проектного навчання у ПТНЗ будівельного профілю // Професійна освіта в умовах сталого розвитку / збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2016р. / за аг. ред. В.О. Радкевич, Г.М. Романової; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Павлоград: ІМА-прес, 2016. – С. 219–221

Пащенко Т.М. Методика розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня - 13 квітня 2017 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2017. – С. 161-164.

Пащенко Т.М. Стан професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах будівельної галузі. // Електронне наукове фахове видання «Теорія і методика професійної освіти». – 2017. – №13. – С. 33 - 45. – Режим доступу: https://ivet-ua.science/images/Journals_IPTO/TMPO/TMPO_13_2017.pdf

 

Статті у наукових виданнях України

Пащенко Т.М. Технічні засоби та комп’ютеризація навчання – один із методів раціональної організації самостійної роботи студентів //Освіта, технікуми, коледжі: навчально-методичний журнал. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. – Вип. 2(12). – С.24-26. – 0,3 авт. арк.
Пащенко Т.М. Самостійна робота як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів // Реформування системи аграрної вищої освіти в Україні: досвід і перспективи: Матер. всеукр. наук.-практ. конф. 21 квіт. 2005 р. НАУ. – К.: НАУ, 2005. – С. 21-22. – 0,1 авт. арк.
Пащенко Т.М. Планування самостійної роботи студентів у вищій аграрній школі // Екотрофологія. Сучасні проблеми: Матер. І міжнар. наук.-практ. конф. 30 трав. – 1 черв. 2005 р. БДАУ. – Біла Церква: БДАУ, 2005. – С. 263-266. – 0,2 авт. арк.
Пащенко Т.М. Основа дистанційного навчання – самостійна робота студента // Динаміка наукових досліджень – 2005: Матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. 20 – 30 черв. 2005 р. – Д.: Наука і освіта; 2005. – С. 27-29. – 0,1 авт. арк.
Пащенко Т.М. Складова модульно-рейтингового навчання – самостійна робота студентів // Освіта, технікуми, коледжі: навчально-методичний журнал. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2006. – Вип. 2(15). – С.30-32. – 0,5 авт. арк.
Пащенко Т.М. Виховання позитивного ставлення до навчання як форма активізації самостійної роботи // Освіта, технікуми, коледжі: навчально-методичний журнал. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2008. – Вип. 1(20). – С.50-53. 0,5
Пащенко Т.М. Організація поза аудиторної самостійної роботи студентів зі спеціальних дисциплін.// Організація навчально-виховного процесу – К., 2009. – Вип. 14. – с. 301-306 – 0,3 авт. арк.
Пащенко Т.М. Застосування кейс-технологій у підготовці кваліфікованих робітників // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи: зб. наук. пр. / [редкол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2014. – Вип. 4. – К.: «НВП Поліграфсервіс» – С. 131-144 – 0,5 авт. арк.
Пащенко Т.М. Кейс-технології навчання кваліфікованих робітників будівельної галузі. // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи: зб. наук. пр. / [редкол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2014. – Вип. 5. – К.: «НВП Поліграфсервіс» – С. 106-120 – 0,6 авт. арк.
Пащенко Т.М. Кейс-технології у професійному розвитку майбутніх фахівців будівельної галузі. // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євро інтеграційних процесів: зб.наук.статей / за ред. В.Г. Кременя, М.Ф. Дмитриченка, Н.Г. Ничкало – Уклад.: М.В. Артюшина, В.П. Тименко та ін. – К.: НТУ, 2015. – С. 196-204. – 0,5 авт. арк.
Пащенко Т.М. Дидактичні аспекти впровадження кейс-технології у навчальний процес професійний процес професійно-технічних закладів освіти. // Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15-17 жовтня, 2015). Том І: Історія. Економіка. Педагогіка. – Ізмаїл. РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2015. – С.251-253. – 0,3 авт. арк.

Статті у зарубіжних виданнях

Пащенко Т.М. Інноваційні технології (модульне навчання) під час підготовки молодших спеціалістів // Materiály X mezinárodni vědecko-praktická konference «Věda a vznik – 2013/2014/». Dil 20. Pedagogika.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o/ – S. 106-108
Пащенко Т.М. Методика створення навчальних кейсів для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників // ScienceRise: Міжнародний науковий журнал. – Харьків: НВП ПП «Технологічний Центр», 2015 – Вип. 9/5(14). – С. 65-70

Тези

Пащенко Т.М. Кейс-технології у підготовці кваліфікованих робітників // Педагогічна майстерність викладача у системі професійної освіти: Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції (27.05.2014 р.). – Глухів: Професійно-педагогічний коледж імені О.Довженка, 2014 . – С.8-10. – 0,1 авт. арк.
Пащенко Т.М. Застосування кейс-методу у підготовці кваліфікованих робітників будівельної галузі // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції за 2013 рік. (м. Київ, 24-25 березня 2014 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; [за заг. ред. В.О. Радкевич, Г.В. Єльникової]. – К.: ІПТО НАПН України, 2014. – Т. 1. – С.149-151. – 0,1 авт. арк.
Пащенко Т.М. Методичні засади використання кейс-технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників будівельної галузі // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м. Київ, 26 березня 2015 р.), Т. 1. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2015. – C. 123-125. – 0,1 авт. арк.

Дисертація

Пащенко Т.М. Методика самостійної роботи студентів аграрного коледжу в процесі вивчення спеціальних дисциплін: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тетяна Миколаївна Пащенко; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 2005. – 247 с.

Автореферат

Пащенко Т.М. Методика самостійної роботи студентів аграрного коледжу в процесі вивчення спеціальних дисциплін: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.М. Пащенко; Нац. аграр. ун-т. – К., 2005. – 22 с.