kononenkoАндрій Геннадійович Кононенко 

- канд. пед. наук, науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Google Академія

svpukononenko[at]gmail.com

Ключові компетенції:

  • Знання основних засад керівної та педагогічної роботи у ПТНЗ, організаційні здібності щодо проведення навчальних тренінгів, семінарів, досвід ведення переговорів;
  • Досвідчений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, ЗD Max, Операційні системи Windows; Mac Os X і офісні додатки для Mac (iWork), програми для створення векторної графіки, 3D, GIF, flash анімацій, відеороликів.
  • Знання іноземних мов - англійська на рівні В1.
  • Маю права категорії В, С.

Коло наукових інтересів:

  • Створення та застосування у науці і практиці ІОС нового покоління.
  • Повною мірою реалізувати свій особистий розумовий і виробничий потенціал, підвищити свою кваліфікацію, працюючи в колективі висококваліфікованих фахівців ІПТО НАПН.
  • Захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктор філософії), планується у 2017р.

Коротка біографічна довідка

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Проектування інформаційно-освітнього середовища професійнотехнічних навчальних закладів» (2015-2017 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія електронних навчальних ресурсів.

 

Публікації

Основні наукові праці
Статті у фахових виданнях:

1. Кононенко А. Г. Використання електронних засобів навчання на уроках спецтехнології у ПТНЗ / А. Г. Кононенко // Професійно-технічна освіта. – 2013. – № 2. – С. 26-28.
2. Кононенко А. Г. Досвід застосування компетентністного підходу у професійно-технічній освіті / А. Г. Кононенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : Вип. 44. Ч. 3. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – С. 136-144 .
3. Кононенко А. Г. Використання практично-орієнтованих завдань у самостійній роботі учнів ПТНЗ / А. Г. Кононенко // Наукові праці Дон НТУ. Серія : педагогіка, психологія і соціологія. – 2014. – № 1 (15). Ч. 2. – С. 97-101.
4. Кононенко А. Г. Інформаційно-комунікаційні технології в системі професійної підготовки майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у ПТНЗ / А. Г. Кононенко // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: Зб. наук. пр. / [Ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015. – Вип. 6. – К. : «НВП Поліграф сервіс». – С. 230-239.
5. Кононенко А. Г. Створення електронного навчального середовища для підготовки майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів / А. Г. Кононенко // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Частина 2 / За редакцією М.М. Козяра, Н. Г. Ничкало – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – С. 12-15. (0,15д.а.)

 

Інша діяльність

Викладацька діяльність

2001- 2010 рр. Державний навчальний заклад Сєверодонецьке Вище професійне училище, майстер Виробничого навчання.
2010- 2015 рр. Державний навчальний заклад Сєверодонецьке Вище професійне училище, викладач спеціальних дисциплін.

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню