+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

shimanovskiyШимановський Марк Мусійович

старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

кандидат педагогічних наук

старший науковий співробітник

тел. роб. +380 (44) 252-72-80

marksh[at]ukr.net

Ключові компетенції: професійні знання в галузі середньої та професійної освіти, навички викладацької діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах та ПТНЗ; вільне володіння українською та російською мовами, англійською – на рівні читання і перекладу зі словником; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint та ін., цілеспрямованість, аналітичність, креативність, наполегливість, самостійність, відповідальність комунікативність.

Коло професійних інтересів: запровадження інноваційних підходів до громадянського виховання, здорового способу життя учнів ЗОНЗ та ПТНЗ.

Коротка біографічна довідка

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу» (2016-2018 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

НДР «Підготовка учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар’єри» (2013-2015 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

НДР «Науково-педагогічні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників» (2009-2012 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія методик професійної освіти і навчання.

 

Довідкові видання

Тезаурус професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу/ Пуховська Л. П.,  Леу С. О., Радкевич О. П., Шимановський М.М., за наук. ред. Пуховської Л.П., Бородієнко О.В. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2016.- 58 с. 

Публікації

1. Шимановський М.М. Робочий зошит з всесвітньої історії – К.: Генеза, 2000. - 112 с.
2. М.Шимановський, А.Ткачук, Д.Гнелиця. Що таке демократія? Словник-посібник для школярів. – К.: Ін-т громад. суспільства, 2002. – 40 с.
3. Ніжнік Аркадій, Шимановський Марк, Гнелиця Дмитро. Перетинання українського кордону: огляд правових положень. - К: Інститут громадянського суспільства, 2001. - 80 с.
4. Ніжнік Аркадій, Шимановський Марк, Гнелиця Дмитро. Загальний військовий обов’язок: огляд правових положень.- К.: Інститут громадянського суспільства, 2001. - 80 с.
5. Шимановський М.М. Історія України та всесвітня історія. Відповіді на питання екзаменаційних білетів. 11 клас. : Навч. посібник. – Харків: Ранок, 1998. – 96 с.
6. Шимановський М.М. Історія: Зразки відповідей на питання екзаменаційних білетів. 11 кл. // Бібліотечка “Першого вересня”. – К.: “Перше вересня”, 1999. – 72 с.
7. Шимановський М.М. Толерантність у викладанні історії в школі // Шлях освіти. – 1997. - №3. – С.21 - 24. (0,5 д.а.)
8. Шимановський М.М. Інтелектуальна гра в процесі викладання історії // Історія в школі - 1997. -№. 6.- С. 17- 19. (0,5 д..а.)
9. Шимановський М.М. Роль діалогового методу у вихованні /Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. – К:. Педагогічна думка. - 1999.- Кн.І - С.153-160.(0,5 д..а.)
10. Шимановський М.М. Формування громадянського патріотизму на уроках суспільствознавчих дисциплін // Виховання патріотизму у дітей у сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали науково-практичної конференції.- К.: Педагогічна думка, 1999. - С.109-111. (0,5 д..а.)
11. Болгаріна В.С., Шимановський М.М. Вчитель: шлях до громадянськості // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): Збірник наукових праць.- Кн.ІІ. - К.: Педагогічна думка, 2000. - С192-196. (0,5 д..а.)
12. Шимановський М.М. .Соціалізаційні ідеї в педагогічному доробку українського педагога О.Тисовського // Педагогіка та психологія. – 1997. - №3.- С.177-183. (0,5 д..а.).
13. Шимановський М.М. Український педагог Олександр Тисовський (1886-1968) //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К., УДПУ, 1997. –С.167-170.
14. Шимановський М.М. Український педагог О. Тисовський – організатор “Пласту” //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.177-183.
15. Шимановський М.М. Толерантность в обучении истории в средней школе // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 29-31 травня 1995 р. – К., 1995. – С.159-160. (0,3 д.а.)
16. Шимановський М.М. Велика французька революція. Блоки тестових завдань // Історія України. – 1998. - №3. – С.4-6. (0,8 д.а.)
17. Шимановський М.М. Об’єднання Італії // Історія в школі. – 1996. - №2. – С.32-34. (0,5 д..а.)
18. Шимановський М.М. Виховання громадянської толерантності як цінності // Цінності освіти і виховання: Науково-методичний збірник – К., 1997. – С. 214-215. (0,3 д..а.)
19. Шимановський М.М. Соціалізаційні аспекти діалогу // Соціалізація школярів і соціально-педагогічні технології. – Київ-Запоріжжя: НС ЗССПК СК, “Павел” 2000. – С. 16-18. (0,3 д..а.)
20. Шимановський М.М. Ідеї соціалізації шкільництва в українській педагогіці // Педагогічна газета. – 1996. - №12. (0,3 д..а.)
21. Шимановський М.М. Ідеї соціалізації шкільництва в українській педагогіці 1917-1920 років // “Політико-психологічні та соціально-педагогічні проблеми освіти та виховання”: Матеріали наукового семінару. 14 травня 1996 р. – К., 1997. – С.172-174. (0,5 д..а.)
22. Шимановський М.М. Зміст та дидактика історичної освіти та громадянське виховання. //Інформаційний бюлетень Education for democracy in Ukraine | A civitas informational project. - Випуск 5. Липень. – К., 2001. – С.3. (0,3 д..а.)
23. “Увага! Новий проект! Грайте з нами у “Розумовського” // “Шкільний світ”. - 2003.- № 11 (187).- 1,0
24. “Деякі методи відшукання відповідей” // “Шкільний світ”. - 2003.- № 18 (194). - 1,0.
25. Громадянська та політична культура в контексті соціалізації школярів: Збірник наукових праць “Виховання дітей та молоді в контексті розвитку громадянського суспільства”. Педагогічні науки. Випуск 35. ”  Херсон: Видавництво ХДУ, 2003.  С. 86 - 90. (0,5 д..а.)
26. Шимановский М.. Діалог-важливий чинник у роботі ліцейного наукового товариства учнів // З досвіду роботи шкільних наукових товариств учнів-колективних членів київської малої академії наук “Дослідник.  К.: РВЦ КДПЮ, 2003. С. 8-12. (0,5 д..а.)
27. Шимановський М. Хто сильніший. Інтелектуальна гра // Шкільний світ - січень 2005. - №2 (274). - С. 18-19. (0,5 д..а.)
28. Шимановський М.М. “Поміркуйте з нами” // Шкільний світ. - .2004. - №35. - С. 16-18. (0,5 д..а.)
29. Шимановський М.М. “Знову запрошуємо до гри” // Шкільний світ. - 2004. - №17. - С 7-9. (0,5 д..а.)
30. Шимановський М.М. “Молодіжні субкультури в контексті соціального виховання”//Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць. – Луцьк, 2004. - №3-4. - С. 16-24. (0,5 д..а.)
31. Пруцакова Ольга, Шимановський Марк Для вас, ерудити. Інтелектуальна гра // Шкільний світ – 2005. - №29 (311),. – С. 18-19. (0,5 д..а.)
32. Пруцакова Ольга, Шимановський Марк Розумовський. Інтелектуальна гра. // Шкільний світ. - 2005. - №33 (305). – С. 19-21. (0,5 д..а.)
33. Шимановський М.М. Нормативне підгрунтя навчально-виховного процесу // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – Збірник наукових праць. – Вип. 8. Київ – 2005. – 392 с. С. 69-74, (0,5 д.а.).
34. Шимановський М.М. Формування культури дослідження в науковому товаристві ліцеїстів малої академії наук // Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (7-9 грудня 2005 р.). / Упор. Коваленко Є.І., Калініна Л.М., Тимошко Г.М. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2005. – 222 с., 0,5 д.а.
35. Шимановський М.М. Зміст суспільствознавчих предметів як важливий чинник виховання громадянської культури учнів // Січневі педагогічні читання: методологія, теорія та практика підвищення якості освіти на сучасному етапі. – Сімферополь: Кримське навчально-педагогічне державне видавництво, 2005. – 204 с. (0,5 д.а.)
36. Шимановський М.М. “Ноосфера”: наукове товариство ліцеїстів Малої академії наук України // Шкільний світ, № 10 (330), березень 2006, с. 6-8
37. Шимановський М.М. Субкультури в Україні: штрихи до портрета // Шкільний світ, №15,(335), квітень 2006, с21-23. (0,5 д.а.)
38. Шимановський М.М. Формування громадянської культури старших школярів //Педагогічна газета. – №5 (142), травень. – 2006. (0,3 д.а.)
39. Шимановський М.М. Рольова гра у вихованні громадянської культури учнів. // Болгаріна В.С. Культурологічний підхід до управління школою – Х.: Вид. Група “Основа”, 2006. – 112 с. С. 98-107 (0,5 д.а.)
40. Шимановський М.М. Растамани: Джа живий. // Шкільний світ, №39,(359), жовтень 2006, с15-16. (0,5 д.а.)
41. Шимановський М.М. Готи. Коротка історія та ідеологічні засади руху // Шкільний світ, №3,(371), січень 2007, с. 21-22. (0,5 д.а.)
42. Шимановський М.М. Інтелектуальні ігри для підлітків. До 10-річчя Інститутту проблем виховання. // Педагогічна газета, “1 (150), січень 2007 р.
43. Шимановський М.М. Гра, що зветься життям ... Історичні реконструктори та рольовики. // Шкільний світ, №8,(376), лютий 2007, с. 13-17. (1,0 д.а.)
44. Шимановський М.М. Гра «Розумовський» як засіб розвитку інтелектуальний і комунікативних якостей підлітків. // Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів. Зб. матеріалів наук.-практ. Конф. Кол.авт. Ч.3. частина 3. К.: Грамота, 2006. 184 с., С.177- 181
45. Особливості курикулуму суспільствознавчих дисциплін // Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму) загальної середньої освіти для 21-го століття. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 червня 2007 р. м. Київ. / Україна — Проект «Рівний доступ до якісної освіти», Академія педагогічних наук України, Державна установа «Директорат програм розвитку освіти» Міністерства освіти і науки України. — К.: 2007,- ТОВ УВПК «Ексоб», — 428 с., С. 348-356. 0,5 д.а.
46. Шимановський М.М. Думай і вигравай. Інтелектуальна гра! Захоплює, розвиває, змушує мислитьи… // Шкільний світ, №10, (378), березень, 2007, с. 19-20). (0,5 д.а.)
47. Шимановський М.М. Полігонні рольові ігри. // Шкільний світ, №12, (380), березень, 2007, с. 17-19. (0,5 д.а.)
48. Шимановський М.М. Використання медіапрезентації POWERPOINT у громадянському вихованні старшокласників. // Соціальний педагог, №5, (5), травень, 2007, с. 23-29. (1 д.а.)
49. Шимановський М.М. Субкультура хакерів // Шкільний світ, №18, (386), травень, 2007, с. 21-23. (0,5 д.а.)
50. Шимановський М.М. Субкультура хакерів // Шкільний світ, №20, (388), травень, 2007, с. 21-23. (0,5 д.а.)
51. Шимановський М. М. Школа Валентина Тротцендорфа // Шкільний світ. – 2008. – № 16 (432), квітень. – С. 19-20 (авторських 0,5 д.а.).
52. Шимановський М. М. Завдання лідера – вести за собою. Практичні поради зі створення учнівського самоврядування // Шкільний світ. – 2008. – № 8 (424) , лютий. – С. 18-21 (авторських 0,8 д.а.).
53. Шимановський М. М. Учитель та учнівське самоврядування: проблема взаємодії // Шкільний світ. – 2008. – № 14 (430), квітень. – С. 18-20 (авторських 0,5 д.а.).
54. Шимановський М. М. Самоврядування у школі Селестена Френч // Шкільний світ. – 2008. – № 20 (436), травень. – С. 17-19 (авторських 0,5 д.а.).
55. Шимановський М. М. Реформувати світ – означає реформувати виховання. Самоврядування у педагогічній спадщині Януша Корчака // Шкільний світ. – 2008. – № 36 (452), вересень. – С.12-14 (авторських 0,5 д.а.).
56. Шимановський М. М. Самоврядування в школі: моя позиція // Шкільний світ. – 2008. – № 40 (456), жовтень. – С. 19-20 (авторських 0,5 д.а.).
57. Шимановський М. М. Партія, дай порулити! Нормативно-правові засади учнівського самоврядування. // Позашкілля. – 2008. – № 11 (23), листопад. – С. 10-15 (авторських 1,0 д.а.).
58. Шимановський М. М. Нормативно-правові засади учнівського самоврядування // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – К. : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2008. – С. 437-445 (авторських 0,5 д.а.).
59. Шимановський М. М. Адреси дитячих парламентів. // Шкільний світ. – 2008. – № 48 (484), грудень. – С. 14-17 (авторських 0,8 д.а.).
60. Шимановський Марк Короткий словник юного журналіста. // «Шкільний світ», 2009, № 9, С. 13-24.
61. Шимановський М. М. Сучасні підходи до проведення майстер-класів у вихованні // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: - Зб. наук. Праць .випуск 12.. Книга 1. – Ін-т проблем виховання. - – К. - 2008. – С. 61-68 (авторських 0,5 д.а.).
62. Шимановський М. М. Підліткові субкультури в сучасній Україні. // Позашкілля. – 2009. – № 16 (19), квітень. – С. 1-28 (4,0 д.а.).
63. Шимановський М.М. Організація діяльності органів учнівського самоврядування. Класному керівнику. Учнівське самоврядування. Упоряд. : Л. Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. Світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу» . С. 16-21. (0,5 д.а.)
64. Шимановський М.М. Нормативно-правові засади учнівського самоврядування // Класному керівнику. Учнівське самоврядування. Упоряд. : Л. Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. Світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу» . С. 39-49. (0,5 д.а.)
65. Шимановський М.М. Методики визначення лідерів учнівського самоврядування // Класному керівнику. Учнівське самоврядування. Упоряд. : Л. Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. Світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу» . С. 113-122. (0,5 д.а.)
66. Шимановський М.М. Дитячий парламент. Адреси цікавого досвіду. // Класному керівнику. Учнівське самоврядування. Упоряд. : Л. Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. Світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу» . С. 123-124.. (0,2 д.а.)
67. Шимановський М.М. Глосарій учнівського самоврядування // Класному керівнику. Учнівське самоврядування. Упоряд. : Л. Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу» . С. 125-126. (0,3 д.а.)
68. Шимановський М.М. Проблема збереження здоров’я учнів та сучасна педагогічна практика. 25-26 березня 2010 року / Частина І. // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в закладах освіти / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Суми, Сум. ДПУ ім.. А.С.Макаренка, 2010. - 428 с., С. 388-398.
69. Шимановський М.М. Проблема культури здорового способу життя та сучасна педагогічна практика. науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : тези доповідей звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 березня 2010 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України/ за заг. ред.. В.О.Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2010. – 172 с., С. 155-156.
70. Шимановський М.М. Інтерактивний діалог у залученні учнів ПТНЗ до здорового способу життя. // Професійно-технічна освіта,, №4, 2009, с. 26-30, 0,5 д.а.
71. Нестерова Л., Шимановський М., // Стратегічні напрями педагогіки здоров’я // Педагогічна газета, №7 (192), липень 2010. 0,3 д.а.
72. Шимановський М.М. Стрейджери – бунтівники навпаки // Шкільний світ, № 3, (520), лютий 2010, с. 19-23, (0,5 д.а.)
73. Педагогічна підтримка у роботі із поширеною в молодіжному середовищі субкультурою стрейджерів // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 19, 2010, с. 253-256, 0,5 д.а.
74. Шимановський М.М. Особливості діагностування стану здоров’я учнів навчальних закладів України // Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітніх галузей): матеріали науково-практичного семінару. 15 вересня 2011 року. М. Київ. К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 156 с. 0,7 д.а.
75. Шимановський М.М. Педагогічна підтримка здорового способу життя учнів ПТНЗ // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання К. : матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2011 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України : за заг. Ред.. В.О.Радкевич. – 292 с. 0,5 д.а.
76. Шимановський М.М. Педагогічна підтримка здорового способу життя учнів ПТНЗ // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання К. : матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2011 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
77. Особливості діагностування стану здоров’я учнів навчальних закладів України // Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітніх галузей): матеріали науково-практичного семінару. 15 вересня 2011 року. М. Київ. К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 156 с., 0,7 д.а.
78. Шимановський М.М. Проблема збереження здоров’я учні та сучасна педагогічна практика // Професійна освіта: проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України ; РВНЗ «КІПУ», - К. ; Сімферополь : 2011. – Випуск 2. – 158 с., с. 145-152. 0,7 д.а.
79. Шимановський М.М. Проблема збереження здоров’я учнів ПТНЗ у сучасній педагогічній практиц // П’яті міжнародні наукові читання присвячені пам’яті академіка Сергія Яковича Батишева : Матеріали між народ. наук. конф. : у 2-х т. – т.2 : Проблема і досвід удосконалення професійної освіти у сучасних умовах за ред. Н.Г. Никало, В.Д. Будака, М.Б. Яковлевої. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2011. – 378 с. 0,5 д.а.
80. Шимановський М.М. Сучасний підхід у залученні учнів ПТНЗ до здорового способу життя // Педагог професійної школи [Текст] : Методичний посібник (за матеріалами педагогічного подіуму «Авторські методики в підготовці педагога професійного навчання» / Укладач Л.В.Нестерова. – РВВ ГНПУ ім.. О. Довженка, 2011. – вип. 3. – 164 с. 1,0 д.а
81. Шимановський М.М. Паралельні парадигми соціальних досліджень в педагогіці. // Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры: материалы І –ой международной научно-практической конференции (24-26 октября 2012 года). – Днепропетровск. ГУЗ «МВПУ ПІТ», 2012. – 246 с., 0,3 д.а.
82. Шимановський М.М. Два концепти статевого виховання дітей // Шкільний світ №4 (660), лютий 2013, с. 4-14. 2 д.а.
83. Шимановський М.М. Лінгвосеміотичні особливості сучасного дискурсу в контексті охорони здоров'я учнівської молоді // Імідж сучасного педагога, № 8-9 (137-138), 2013, С. 107-110, 0,5 д.а.
84. Шимановський М.М. Дитяче самоврядування у педагогічнйй системі Станіслава Теофіловича Шацького // Імідж сучасного педагога № 9 (148), 2014, - С. 49-53
85. Шимановський М.М. Стрейджери – субкультура здорового способу життя // Імідж сучасного педагога № 8 (147), 2014, С. 61-64.
86. Шимановський М.М. Особливості використання тренінгів у педагогічному процесі // Імідж сучасного педагога № 6 (145), 2014, - С. 43-48,
87. Шимановський М.М. Стрейджери – субкультура здорового способу життя // Імідж сучасного педагога № 8 (147), - 2014, С. 61-64.
88. Шимановський М.М. Особливості соціологічного дослідження культури здорового способу життя неповнолітніх [Текст] / М.М.Шимановський / Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна освіта. - 2014. С. 81-87.
89. Шимановський М.М. Проблема моббінгу в учнівському середовищі // Освіта та розвиток обдарованості №2 (33) (лютий) 2015. 0,5 д.а.