Белан Владислав Юрійович

BelanDSC 0220 Vladyslav

молодший науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, аспірант Інституту професійно технічної освіти НАПН України за спеціальністю 015 Професійна освіта (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти). Член Української асоціації дослідників освіти. 

Google Scholar

Research Gate

ORCID | Connecting Research and Researchers

Сторінка автора в електронній бібліотеці НАПН України

e-mail: .">vladyslavbelan91@gmail.com

Коротка біографічна довідка

Ключові компетенції:

 • Адміністрування Інтернет-сайтів, зокрема сторінки Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, а також сторінки лабораторії електронних навчальних ресурсів на Фейсбуці.
 • Досвідчений користувач ПК (MS Office, Windows Movie Maker, Windows Picture Manager, ABBYY FineReader, Joomla, MODx та ін.).
 • Вільно володію українською, польською та російською мовами, зі словником – англійською та французькою.

Коло наукових інтересів:

 • Розробка контенту електронних ресурсів «Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів».
 • Дослідження зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх вчителів технічних предметів, зокрема Республіки Польщі.

Науково-дослідні роботи

НДР «Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів» (2015-2017 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія електронних навчальних ресурсів.

Автор 32 наукових праць, з яких: 21 – стаття, 9 – тез, 1 монографія (у співавторстві) та 1 посібник (теж у співавторстві).

 

Основні наукові праці

Статті та тези:

 1. Белан В.Ю. Виявлення соціальної ініціативності підлітків у дитячих об’єднаннях юних рятувальників // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік. – м. Івано-Франківськ, НАІР, 2014.- С. 257-259.
 2. Белан В.Ю. Педагогічна підтримка соціальної ініціативності підлітків у дитячих громадських об'єднаннях //  Шкільний світ: Науково-методична газета. – 2014. – № 8 (688). С. 4-6.
 3. Белан В. Ю. Виховання соціальної ініціативності підлітків у Всеукраїнському дитячому громадському русі "Школа безпеки” / В. Ю. Белан // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2014. - № 3. - С. 91-95.
 4. Белан В. Ю. Формування культури безпеки життєдіяльності підлітків у дитячих громадських об'єднаннях: досвід України та Польщі / В. Ю. Белан // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2015. - Вип. 19 (1). - С. 36-45.
 5. Белан В. Ю. Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді у Всеукраїнському дитячому громадському русі «Школа Безпеки»/ В. Ю. Белан // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2016. - Вип. 20 (1). - С. 57-66.
 6. Белан В.Ю. Допоможемо нашим птахам взимку! / Владислав Юрійович Белан, Наталія Іванівна Матвійчук // Екологічний вісник: Науково-популярний екологічний журнал. – 2014. - № 1 (82)., С. 31-32.
 7. Белан В.Ю. Хортинг - історія становлення та розвитку національного виду спорту України // Теорія і методика хортингу: Збірник наукових праць. Вип. 1. – 2014. – С. 44-52.
 8. Белан В. Ю. Формування соціальної ініціативності у процесі патріотичного виховання юних хортингістів / В. Белан // Теорія і методика хортингу. - 2014. - Вип. 2. - С. 14-20.
 9. Белан В.Ю. Екологічні, економічні та правові аспекти видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря // Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства: Зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 12 грудня 2013 р.). – К.: Вид-во Ліра-К., 2014 – Вип. 2. – С. 164-171.
 10. Белан В Ю., Шинкарчук М.В. Досвід впровадження сталого розвитку в Україні та Фінляндії. Порівняльна характеристика країн // Збірка тез доповідей XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство». – К.: «НТУУ «КПІ». С. 193-195.
 11. Белан В.Ю. Міжнародно-правова охорона морського середовища від забруднення різними видами відходів / Владислав Юрійович Белан, Тетяна Олександрівна Халявка // Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства: Зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 грудня 2012 р.) – К.: Вид-во Ліра-К., 2013 – Вип. 1. – С. 105-110.
 12. Белан В.Ю. Способи очищення води // Цілі збалансованого розвитку для України: Матеріали міжнародної конференції (Київ, 18-19 червня 2013 р.) – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013.- С.71-75
 13. Белан В.Ю. Екологічне право та екологічні права громадян / Владислав Юрійович Белан, Мальвіна Володимирівна Шинкарчук // Юридична газета: Всеукраїнське щотижневе професійне юридичне видання. – 2013. - № 29-30 (371-372). – С. 43-44.
 14. Белан В. Ю.  Скільки можна нищити первоцвіти?! [Текст] / Владислав Юрійович Белан, Олександра Володимирівна Андрєєва // Екологічний вісник: Науково-популярний екологічний журнал. - 2013. - № 3 (78). - С. 31-33 : фото. кол.
 15. Белан В. Ю. Хто захистить ялинки - окрасу наших лісів? / Владислав Юрійович Белан, Мальвіна Володимирівна Шинкарчук, Богдан Гурієнко // Екологічний вісник: Науково-популярний екологічний журнал.  – 2012. - № 6 (75)– С. 32
 16. Белан В.Ю. Всеукраїнський урок екологічних знань: ініціатива громадських організацій / Владислав Юрійович Белан, Олена Вікторівна Пащенко, Оксана Рамізівна Алієва // Екологічний вісник : Науково-популярний екологічний журнал. - 2012. - № 5 (74). - С. 35-36
 17. Белан В.Ю. Історія розвитку перших каналізаційних систем та структура сучасної побутової каналізації. // Освіта та наука у вимірах ХХІ століття: матеріали зв.-наук. конференції  студентів (10-12 квітня 2012 р.) – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 177-179.
 18. Белан В. Ю. Чорнобильська катастрофа – як це було і що ми маємо сьогодні [Текст] //  Екологічний вісник: Науково-популярний екологічний журнал. – 2011. - №6 (70). – С. 24-26
 19. Белан В. Ю. Турбота про пташок взимку [Текст] // Екологічний вісник: Науково-популярний екологічний журнал. - 2011. - №1 (65). - С. 32
 20. Белан В. Ю. Чи довго ми будемо нищити природу заради кількох днів свята? // Екологічний вісник: Науково-популярний екологічний журнал. – 2010. – № 6 (64). – С. 30-32.
 21. Белан В.Ю. Технологія використання альтернативних джерел енергії (на прикладі Фінляндії) [Текст] / Владислав Юрійович Белан, Юрій Андрійович Скиба // Екологія та екологічна освіта : Збірник наук. праць студ. наук. конференції (Київ, 31 березня 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - С. 66-68
 22.  Белан В.Ю. Сучасні еколого-безпечні технології Фінляндії у лісозаготівлі та лісовій промисловості [Текст] / Владислав Юрійович Белан, Юрій Андрійович Скиба // Екологія та екологічна освіта : Збірник наук. праць студ. наук. конференції (31 березня 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - С. 68-69
 23. Белан, В.Ю. Досвід національно-патріотичного виховання громадських організацій Республіки Польща на прикладі Союзу польського харцерства / В.Ю. Белан // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: Психолого-педагогічні науки, № 1, 2016. – С. 244-247.
 24. Белан В.Ю. Моделювання електронних підручників: польський досвід / В.Ю.Белан // Теорія і методика професійної освіти: електронний науковий фаховий журнал, № 11, 2016. - С. 1-11. 
 25. Белан В.Ю. Використання дистанційного навчання в Республіці Польща: тенденції і перспективи. / В.Ю. Белан // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня - 13 квітня 2017 р.). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2017. - с. 45-47. 
 26. Белан В.Ю. Дистанційне навчання в університетах республіки Польща: сутність і особливість організації. / В.Ю. Белан // Теорія і методика професійної освіти: електронний науковий фаховий журнал, № 12, 2017. - С. 1-13.
 27. Белан В.Ю. Використання дистанційного навчання у підготовці докторів наук в університетах республіки Польща за прикладом Варшавського університету. / В.Ю. Белан // Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС: Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного веб-семінару, присвяченого 25-річчю НАПН України (Київ, 15 травня 2017 р.). - К.: ТОВ "ІМА-прес", 2017. -     С. 7-11.
 28. Белан В.Ю.  Використання дистанційного навчання у підготовці докторів наук в університетах Республіки Польща за прикладом Варшавського університету  / В.Ю. Белан // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 15-16 червня 2017 р.). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2017. - с. 25-26. 
 29. Белан В. Ю. Використання мобільного навчання у професійних навчальних закладах України та Польщі. // Збірник наукових праць п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи". - Львів: ЛДУ БЖД, 2017. - С. 194-197. 
 30. Белан В. Ю. Особливості використання мобільного навчання у системі професійної освіти України та Польщі // Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція "Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічного навчального закладу". м. Київ - м. Одеса, Ін-т ПТО НАПН України, ДНЗ "Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування",  2017. - С. 16-20. 

 

Монографія (у співавторстві):

Формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому об’єднанні: монографія / Т. К. Окушко, Ж. В. Петрочко, Н. В. Чиренко, Н. О. Шпиг, О. В. Касьянова, Л. М. Сокол, О. В. Пащенко, О. В. Долгова, В. Ю. Белан; наук. ред. Т. К. Окушко. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 318 с.

         Посібник (у співавторстві): 

Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів / Л.В. Липська, Л.А. Карташова, В.В. Юрженко, Л.С. Гуменна, А.Б. Зуєва, І.М. Шупік, В.Ю. Белан. – К. : ІПТО НАПНУ, 2016 – 144 с.

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню