Гуменна Лідія Сергіївна

GumennaМолодший науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; літературний редактор фахових наукових видань Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Учитель-методист, відмінник освіти України.

Google Академіяhttps://scholar.google.com.ua/?pli=1

Власний блог:https://humenna-portfolio.blogspot.com/

Cлужб. тел. +380 (44) 252-72-80

Моб. тел. +380983051702

Коротка біографічна довідка

Ключові компетенції: професійні знання в галузі загальної та професійної освіти; досвід викладацької діяльності; вільне володіння українською та російською літературною мовами; німецькою – читаю і перекладаю зі словником; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft,Word; досвід у редагуванні наукових текстів; цілеспрямованість, аналітичне мислення, креативність, самостійність, відповідальність.

Коло професійних інтересів:

  • Запровадження «хмарних технологій» для підвищення ефективності навчання у професійних навчальних закладах.
  • Проектування інформаційного освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу.
  • Лінгвістика текстів електронних підручників для професійно-технічної освіти.

Науково-дослідні роботи:

НДР «Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів» (2015-2017 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія електронних навчальних ресурсів.

У 2002 році була ініціатором  відкриття на базі Краснослобідської СШ експериментального науково-дослідного майданчика Інституту українознавства Національної академії наук України. Автор науково-експериментальної програми «Сім криниць людяності» для загальноосвітніх навчальних закладів.

2004 рік – участь у міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу в системі українознавства» (21-22 жовтня, м. Київ). Тема виступу «Сільська школа як осередок збереженні і розвою культурної спадщини предків».

2005 рік – участь у міжнародній науково-практичній конференції «Українознавство в розбудові громадянського суспільства  в Україні». Тема виступу «Використання Інтернет у сільській школі-родині для виховання громадянськості у сучасної молоді».

2005 рік – виступ на міжнародному конгресі захисту рідної мови (листопад, м. Київ, Будинок учителя). Тема виступу «Роль рідної мови у становленні майбутнього громадянина України».

2006 рік – участь у міжнародній науково-практичній конференції з українознавства. Тема виступу «Роль сільської школи у розбудові громадянського суспільства в Україні».

2007 рік – участь у міжнародній науково-практичній конференції Інституту східних слов»ян і народознавства історичного факультету Державного університету імені М. Драгоманова. Тема виступу «Поетичне відображення свідомості українців у колисковій пісні».

2007 рік – участь у роботі музею «Прадавня Аррата-Україна» Трипільської археологічної культури. Тема екскурсійної роботи «Трипільська цивілізація держави Аррата як національна ідея сучасної України».

2007 рік – участь у міжнародному конгресі «Українська освіта у світовому часопросторі (25-26 жовтня, м. Київ). Тема виступу «Вплив української сільської школи на творення соціального середовища молоді».

Публікації

Основні наукові праці

Методичні рекомендації:

  1. Методичні основи створення підручника нового покоління для ПТНЗ [методичні рекомендації] / А.Г. Гуралюк, О.В. Діденко, Г.В. Єльникова, В.Т. Лозовецька, П.Г. Лузан, В.Д. Швець, В.В. Юрженко, Л.С. Гуменна, А.Б. Зуєва, В.С. Локшин, М.Л. Ростока, І.М. Шупік, С.Б. Дриль // За наук. ред. Л.А. Карташової // – К., Інститут ПТО НАПН України. – 2014. – 92 с.

Статті:

  1. Розробка електронних навчальних курсів викладачами професійно-технічних навчальних закладів на платформі MOODLE. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://lib.iitta.gov.ua/707619/1/%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf

  1. Лінгвістичні прийоми розроблення текстів електронних підручників для системи професійно-технічної освіти. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7552/1/Gumenna_modernizaciya3.pdf

 

Наукові періодичні видання

Відповідальний редактор  фахового видання «Науковий  вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка».

Відповідальний редактор електронного наукового фахового видання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Теорія і методика професійної освіти».

Відповідальний редактор збірника наукових праць Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Професійне навчання на виробництві».

Інша діяльність

Друкувалася в періодичній пресі – статті про діяльність сільської школи-родини. Друкувалася у часописах з новелами, оповіданнями, віршами (зокрема новели: «На зелені свята»,  «Арія Джільди, «Марія»).

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню