+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Голуб Іван Іванович

науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН УкраїниGolub_portfolio_2017.png

ORCID: 0000-0001-9008-6255

ResearcherID: ResearcherID: M-8665-2016                                                                                       

Google Академія

golub.ivan[at]gmail.com, elearning[at]ivet-ua.science

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України

Ключові компетенції: навички психологічного консультування, викладацької діяльності; практичний досвід створення дистанційних курсів в LMS Moodle; практичний досвід підготовки, створення та використання інфографіки в навчально-виховному процесі професійно-технічного навчального закладу; вільне володіння українською, російською та англійською мовами.

Особистісні якості: самостійність, відповідальність, справедливість, комунікабельність, мобільність, мотивація досягнення успіху.

Коло професійних інтересів:

 • розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогів професійного навчання ПТНЗ;
 • організації самостійної роботи кваліфікованих робітників засобами дистанційного навчання;
 • підготовка, створення та використання інфографіки в навчально-виховному процесі професійно-технічних навчальних закладів.

Автобіографія

Науково-дослідні роботи

НДР «Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» (2016-2018 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія дистанційного професійного навчання.

Публікації

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях

 • "Історичний розвиток уявлень про інтуїцію". С. 67-74. Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О.Мельничук та ін. – К., 2002. – Вип. 59. – 396 с.

 

Тези доповідей

 • "Підготовка та створення сайту як передумова розвитку інформаційно-аналітичної компетентності викладача іноземної мови професійно-технічного навчального закладу". С. 145 – 147. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ. 7, 19 квітня 2016 р.) Т. II. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К.: ІПТО НАПН України. 2016. – 149 с.
 • "Використання інфографіки на уроках англійської мови як умова розвитку інтуїтівного мислення учнів". С. 37-40. Інформаційні технології – 2016: зб.тез III Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; відп. за вип..: М.М.Астаф єва, А.В.Бессалов, Д.М.Бодненко, В.П.Вембер та ін. – Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. – 232 с.
 • "Психологічні чинники аудіовізуального методу навчання на заняттях з англійської мови", м. Київ, квітень 2011 р. Звітня конференція "Психологічні і педагогічні проблеми взаємодії учителя і учня". Психологічні та педагогічні проблеми взаємодії учителя і учня: збірник наукових праць Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (за наук. ред. В.В. Рибалки, Е.О. Помиткіна). – 2011 рік, частина I.
 • "Засоби спрямування інтуїтивного компонента мислення вчителів на пошук інновацій у професійній діяльності". С. 88 – 90. Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей: Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за 2009 рік. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2010. – 308 с.
 • "Интуиция в условиях глобального мирового экономического кризиса". С. 100 – 102. Теоретико-методологічні засади моделювання навчально-виховних систем у педагогічних закладах освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. / Редкол. В.І.Панченко – К.: ПВТП “LAT & K”, 2009. – 120 с.
 • "Особливості прояву інтуїтивного мислення студентів в адаптаційний період". С. 76-77. Студентський рух у сучасній Україні: реалії, тенденції та перспективи розвитку. матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 жовтня 2002 року). – К.: 96 с.
 • "Історичний розвиток уявлень про інтуїцію". С. 67-74. Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О.Мельничук та ін. – К., 2002. – Вип. 59. – 396 с.
 • "Интуиция и психическое напряжение". С. 18-19. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2002”. – Том 1. Педагогіка, психологія, філологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – 64 с.

Інша діяльність

 • Служба технічної підтримки користувачів СДН ІПТО НАПН України (Системи дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України http://e-learning.org.ua )

Викладацька діяльність

 • викладання предметів «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Англійська мова» в Навчально-науковому центрі професійно-технічної освіти (ННЦ ПТО) НАПН України.