Вакансії

Оголошення 

 


Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад у лабораторії:

дистанційного професійного навчання

  • молодший науковий співробітник – 0.5 ставки;

професійної кар’єри

  • молодший науковий співробітник – 0.5 ставки;

зарубіжних систем професійної освіти і навчання

  • головний науковий співробітник – 0.5 ставки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення посади, подають такі документи:

- заяву на ім’я директора Інституту;

- особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, засвідчений відділом кадрів за місцем основної роботи;

- автобіографію;

- характеристику з останнього місця роботи;

- копії документів про вищу освіту, наукові ступені й учені звання;

- копію паспорта, засвідчену претендентом;

- копію трудової книжки,;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

- список наукових праць і винаходів, що завірені в установленому порядку.

Копії зазначених документів (окрім копії паспорта) засвідчуються за основним місцем роботи або нотаріально.

Термін подання документів для участі в конкурсі становить один місяць з дня опублікування оголошення про конкурс.

Документи приймаються за адресою: 03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, буд. 98-А, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, за додатковою інформацією щодо вищезазначеної посади звертатися у відділ кадрів.

Телефони для довідок: 259-45-53, 252-71-75.

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню