Лабораторія дистанційного професійного навчання


Лабораторія дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України функціонує з 1 січня 2015 року на базі лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО», яка була створена 1 червня 2008 року.

Метою діяльності лабораторії є обґрунтування та розробка методичних основ дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.


Завідувач лабораторії технологій професійного навчання – Вікторія Аркадіївна Кручек, доктор педагогічних наук, професор.

У лабораторії працюють:

  • доктор педагогічних наук, професор Микола Анатолійович Пригодій; 
  • кандидат педагогічних наук Світлана Григорівна Кравець;
  • науковий співробітник Людмила Анатоліївна Майборода;
  • науковий співробітник Іван Іванович Голуб.

Упродовж останніх п’яти років співробітники лабораторії працювали над такими фундаментальними науково-дослідними роботами:

НДР «Інформаційно-аналітичне забезпечення модернізації професійно-технічної освіти в умовах ринку праці» (2009-2012 рр.), державний реєстраційний номер теми 0109U001192;
НДР «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів» (2013-2015 рр.), державний реєстраційний номер теми 0113U000155;
У 2012 році завершено науково-дослідну роботу «Інформаційно-аналітичне забезпечення модернізації професійно-технічної освіти в умовах ринку праці», за результатами якої підготовлено:

методичний посібник «Інформаційно-аналітичне управління освітніми системами»;
методичні рекомендації «Зарубіжний досвід інноватики в сфері взаємодії професійно-технічних навчальних закладів з роботодавцями та науковими установами», «Моніторинг розвитку професійно-технічної освіти», Методичні рекомендації щодо використання електронних анкет для опитування роботодавців, Методичні рекомендації щодо користування системою ПРОФТЕХІНФО;
інформаційно-аналітичний збірник ПРОФТЕХІНФО;
бібліографічний покажчик «Інформаційно-аналітичне забезпечення модернізації професійно-технічної освіти в умовах ринку праці»;
76 статей з проблеми дослідження, у тому числі 34 статті у вітчизняних і зарубіжних наукових фахових виданнях;
понад 70 тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій.
У 2015 році завершено науково-дослідну роботу «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів», за результатами якої підготовлено:

монографію «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ: теорія і практика»; 
посібники «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі ПТНЗ», «Інформаційно-аналітична діяльність педагога професійно-технічного навчального закладу», «Розвиток інформаційної культури педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів»;
словник «Інформаційно-аналітична діяльність педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів»; 
аналітичний збірник ПРОФТЕХІНФО; 
86 статей з проблеми дослідження, у тому числі майже 40 статей у вітчизняних і зарубіжних наукових фахових виданнях;
55 тез доповідей у матеріалах конференцій.
Основні результати НДР упроваджено в практику роботи 7 обласних науково (навчально)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти та 267 професійно-технічних навчальних закладів.

У 2015 році співробітниками лабораторії, ґрунтуючись на результатах аналізу потреб та сучасного педагогічного і матеріально-технічного забезпечення ПТНЗ, здійснено запуск Системи дистанційного навчання ІПТО НАПН України на базі платформи Moodle. На кінець 2016 року в ній зареєстровано понад пів тисячі користувачів.

У 2016 році лабораторія розпочала дослідження фундаментальної НДР «Методичні основи дистанційного професійного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» (2016-2018 рр.), державний реєстраційний номер теми 0116U003592. У процесі виконання НДР передбачається розробити та експериментально перевірити методику проектування дистанційних курсів для системи професійно-технічної освіти, методику організації самостійної роботи майбутніх кваліфікованих робітників засобами дистанційного навчання; розробити методику моніторингу та контролю успішності дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

Сторінки лабораторії у Електронній бібліотеці НАПН України:

лабораторія дистанційного професійного навчання;
лабораторія «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО».
Профіль лабораторії у Google Академії

Завідувач лабораторії

Вікторія Аркадіївна Кручек


Працівники лабораторії

Світлана Григорівна Кравець

Світлана Григорівна Кравець

Людмила Анатоліївна Майборода

Людмила Анатоліївна Майборода

Іван Іванович Голуб

Іван Іванович Голуб

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню