+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Лабораторія електронних навчальних ресурсів

Науково-дослідна лабораторія електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України функціонує з 1 січня 2015 р. на базі лабораторії підручникотворення для системи  професійно-технічної освіти, яка створена 14.01.2011 р.

Метою діяльності лабораторії є розробка і впровадження нових знань, отриманих в результаті проведення прикладних наукових досліджень з проблем теорії і практики проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів, обґрунтування технології проектування SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників, створення електронних навчальних ресурсів тощо.


У лабораторії працюють:

Завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів, доктор педагогічних наук, професор Микола Анатолійович Пригодій.


У 2018 році лабораторія розпочала дослідження прикладної науково-дослідної роботи "Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей" (2018-2020 рр.).

Провідна ідея дослідження полягає в розробленні технології проектування SMART-комплексів, що забезпечувала б безперервний процес розвитку і саморозвитку учнів щодо їхніх знань, умінь, здатностей, особистісних якостей під час професійної підготовки.

Підготовка майбутніх фахівців з використанням SMART-комплексів забезпечує стабільно високий результат, якщо:

– спроектувати інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів на основі застосування SMART-комплексів;

– розробити технологію проектування SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей;

– удосконалити методику навчання учнів з урахуванням специфіки використання SMART-комплексів;

– запровадити навчально-методичне забезпечення для створення SMART-комплексів.

Сторінка лабораторії у Електронній бібліотеці НАПН України.

Профіль лабораторії у Google Академії.

 

Упродовж останніх років колектив лабораторії здійснював прикладну науково-дослідну роботу за темами:

"Методичні основи створення підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів" (2011-2014 рр.);

"Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів" (2015-2017 рр.);

У 2014 році завершено прикладну науково-дослідну роботу "Методичні основи створення підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів", за результатами якої підготовлено:

"Електротехніка з основами промислової електроніки. Електронний підручник для спеціальностей будівельної галузі" [Електронний ресурс];Електротехніка з основами промислової електроніки. Електронний підручник для спеціальностей будівельної галузі" [Електронний ресурс];

"Механізація сільськогосподарського виробництва (для плодоовочівників)" [Електронний ресурс];

"Технологія кам’яних робіт" [Електронний ресурс];

"Технологія опоряджувальних робіт" [Електронний ресурс];

"Технологія токарної обробки: "Токар. 2 розряд" [Електронний ресурс];

"Методичні рекомендації щодо розробки підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів"щодо розробки підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів".

У 2017 році завершено прикладну науково-дослідну роботу "Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів", за результатами якої підготовлено:

"Будова автомобіля: електронний підручник для ПТНЗ" [Електронний ресурс];

"Інформаційні системи і технології в обліку: електронний підручник для ПТНЗ" [Електронний ресурс];

"Електронний довідник: поради щодо використання електронних ресурсів у навчально-виховній діяльності (для педагогічних працівників закладів ПТО)" [Електронний ресурс];

"Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів" [Електронний ресурс];

"Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів. Посібник".

Також співробітниками лабораторії було опубліковано фахові статті та тези з тем досліджень.

В результаті науково-дослідної роботи було удосконалено технологію створення інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів за рахунок комплексного підпорядкованого використання інформаційних, комунікаційних і аудіовізуальних технологій.

Перевірено методику проектування Інформаційно-освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу на базі Одеського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування.

Подальшого розвитку набули організаційні та програмно-технічні рішення формування контент-бібліотеки електронних підручників нового покоління для системи ПТО. Організаційно-педагогічні підходи формування контент-бібліотеки для системи професійної освіти стали підґрунтям формування соціальної освітньої мережі, спрямованої на підвищення якості процесів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Основні результати НДР упроваджено в практику роботи 8 обласних науково (навчально)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти та 213 професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у 22 областях України.

 

 

 

 

Відео

Науковці електрон

Микола Анатолійович Пригодій

Микола Анатолійович Пригодій

Доктор педагогічних наук, професор

Завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів

Андрій Миколайович Гуржій

Андрій Миколайович Гуржій

Доктор технічних наук, професор, академік НАПН України
Олександр Дмитрович Гуменний

Олександр Дмитрович Гуменний

старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук
Лариса Василівна Липська

Лариса Василівна Липська

Кандидат педагогічних наук
Андрій Геннадійович Кононенко

Андрій Геннадійович Кононенко

Кандидат педагогічних наук, науковий співробітник
Олександр Михайлович Прохорчук

Олександр Михайлович Прохорчук

Кандидат педагогічних наук, науковий співробітник
Лідія Сергіївна Гуменна

Лідія Сергіївна Гуменна

Молодший науковий співробітник
Альона Борисівна Зуєва

Альона Борисівна Зуєва

Кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник
Владислав Юрійович Белан

Владислав Юрійович Белан

Молодший науковий співробітник