Лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах


Лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах функціонує в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України з 1 березня 2017 року.

Метою діяльності лабораторії є здійснення науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах.


Завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців  у технікумах і коледжах – Андрій Анатолійович Каленський, доктор педагогічних наук, доцент.

У лабораторії працюють:

  • доктор педагогічних наук, професор Петро Григорович Лузан;
  • кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Тетяна Миколаївна Пащенко;
  • кандидат економічних наук, доцент Наталія Миколаївна Ваніна;
  • кандидат педагогічних наук Надія Володимирівна Колісник;
  • кандидат педагогічних наук Ірина Анатоліївна Мося;
  • молодший науковий співробітник Поліна Сергіївна Поповкіна.

Пріоритетним напрямом роботи лабораторії є виконання науково-дослідної роботи з теми «Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах».

У контексті реалізації мети науково-дослідної роботи актуальними завданнями є:

вивчення стану професійної підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах аграрної, будівельної та машинобудівної галузей;
теоретичне обґрунтування концепції стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у  коледжах і технікумах;
розроблення та апробація методики стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів аграрної, будівельної та машинобудівної галузей;
створення та впровадження методичних рекомендацій для педагогічних працівників технікумів і коледжів щодо професійної підготовки молодших спеціалістів аграрної, будівельної та машинобудівної галузей на компетентнісній основі.
Отримані результати сприятимуть підвищенню якості професійного навчання та рівня професійної компетентностівипускників технікумів і коледжів для аграрної, будівельної та машинобудівної галузей.


Працівники лабораторії

Петро Григорович Лузан

Петро Григорович Лузан

Тетяна Миколаївна Пащенко

Тетяна Миколаївна Пащенко

Наталія Миколаївна Ваніна

Наталія Миколаївна Ваніна

Надія Володимирівна Колісник

Надія Володимирівна Колісник

Ірина Анатоліївна Мося

Ірина Анатоліївна Мося

Поліна Сергіївна Прохарчук

Поліна Сергіївна Прохарчук

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню