+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Лабораторія технологій професійного навчання

Лабораторія технологій професійного навчання (з 1 січня 2015 року лабораторія методик професійної освіти і навчання об’єднана з лабораторіями управління професійно-технічною освітою та змісту професійної освіти і навчання) функціонує в структурі Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України з 1 червня 2008 року.

Метою діяльності лабораторії є теоретичне й методичне обґрунтування інноваційних технологій професійного навчання майбутніх фахівців, експериментальна перевірка розроблених науково-методичних матеріалів для системи професійної освіти і навчання.


У лабораторії працюють:

Завідувач лабораторії технологій професійного навчання, кандидат хімічних наук, доцент Кулалаєва Наталя Валеріївна.


 Упродовж останніх п’яти років співробітники лабораторії здійснювали роботу над фундаментальними темами НДР: «Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників», «Теоретико-методологічні засади розробки державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління», «Проектування змісту професійно-технічної освіти на основі компетентнісного підходу», «Управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки», «Педагогічні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою», «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті».

За результатами науково-дослідної роботи опубліковано понад 300 наукових праць, зокрема монографії: «Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», «Методика тестового контролю успішності навчання студентів", «Професійні стандарти: теорія і практика розроблення», «Децентралізація управління професійно-технічною освітою», «Взаємодія суб’єктів управління професійно-технічною освітою: теорія і практика» посібники: «Основи педагогічної майстерності», «Історія педагогіки та освіти в Україні», «Основи науково-педагогічних досліджень», «Педагогічні основи формування змісту підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями», «Екологізація навчально-виховного середовища загальноосвітнього закладу», «Сільськогосподарські і меліоративні машини» та ін. наукова продукція; більш ніж 200 наукових статтей, з яких 20 у зарубіжних виданнях. Підготовлено до друку монографії «Модернізація змісту професійної освіти і навчання: теорія і практика», «Модульно-компетентнісний підхід у підготовці кваліфікованих робітників будівельної та машинобудівної галузей», посібники: «Технологія опоряджувальних робіт (для ПТНЗ будівельного профілю)» , «Організація і техніка обслуговування (для учнів ПТНЗ галузі ресторанного господарства)», «Уприскувальні системи живлення бензинових двигунів сучасних автомобілів», «Технологія верстатних робіт (для учнів ПТНЗ машинобудівного профілю)»(розміщено у Електронній бібліотеці НАПН).

Основні результати НДР упроваджено в практику роботи 13 обласних науково (навчально)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, 300 професійно-технічних навчальних закладів, 25 вищих навчальних закладів.

До лабораторії входять два центри: сучасних професій та технологій навчання, енергоефективності у професійно-технічній освіті.

Центр сучасних професій і технологій навчання був створений 23 вересня 2009 року на базі Інституту професійно-технічної освіти Національної Академії педагогічних наук України. Ця подія стала можливою завдяки тісній співпраці українсько-німецького проекту «Реформа професійно-технічної освіти з урахуванням енергоефективності» та Національної Академії педагогічних наук України. Створення Центру стало продовженням роботи щодо реформування професійно-технічної освіти в Україні, яка проводилася в рамках проекту з 2003 року за міжурядовою угодою між Україною та Німеччиною. Основними напрямами діяльності Центру є: порівняльний аналіз досвіду формування та розвитку трудових ресурсів в Україні в зарубіжних країнах; нормативно-правове забезпечення реформування та розвитку системи ПТО України; спільна робота з Департаментом ПТО Міністерства освіти і науки України; оновлення змісту підготовки кваліфікованих робітників. Центр у своїй діяльності ставить перед собою такі завдання: здійснення наукових досліджень з проблем професійної підготовки; визначення потреб у нових професіях і технологіях навчання; розроблення, апробація та впровадження навчально-програмної документації на нові професії; науково-методичне забезпечення процесу впровадження нових професій, надання консультацій та рекомендацій (Керівник Центру – Кравець Юрій Іванович). Діяльність Центру здійснюється відповідно до щорічних планів роботи, що затверджуються на засіданнях лабораторії та вченої ради Інституту.

Центр енергоефективності у професійно-технічній освіті  здійснює впровадження навчального курсу «Основи енергоефективності» у навчальний процес у системі ПТО в Україні (Керівник Центру – Кулалаєва Наталія Валеріївна). Завдання центру є впровадження методики підготовки та проведення занять з курсу «Основи енергоефективності».

Співробітники лабораторії беруть участь у багатьох наукових і науково-практичних заходах.

Відео

Науковці

Наталя Валеріївна Кулалаєва

Наталя Валеріївна Кулалаєва

Кандидат хімічних наук, доцент

Завідувач лабораторії технологій професійного навчання

Ганна Миколаївна Романова

Ганна Миколаївна Романова

Доктор педагогічних наук, професор
Ірина Михайлівна Смирнова

Ірина Михайлівна Смирнова

Кандидат педагогічних наук, доцент
Тетяна Миколаївна Герлянд

Тетяна Миколаївна Герлянд

Кандидат педагогічних наук, с.н.с
Марк Мусійович Шимановський

Марк Мусійович Шимановський

Кандидат педагогічних наук, с.н.с
Володимир Максимович Аніщенко

Володимир Максимович Аніщенко

Науковий співробітник
Леонід Анатолійович Романов

Леонід Анатолійович Романов

Науковий співробітник

До лабораторії входить