Анкета для педагогів професійного навчання

Шановний респонденте!

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України звертається  до Вас з пропозицією взяти участь у дослідженні проблеми підвищення рівня готовності педагогів професійного навчання (викладачів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної підготовки, майстрів виробничого навчання) закладів професійної (професійно-технічної) освіти використовувати у своїй професійній діяльності знання з енергоефективності. Анкетування дасть змогу отримати інформацію про стан  мотивації педагогів професійного навчання до використання у своїй професійній діяльності знань з енергоефективності, ступінь їхньої  поінформованості з понять «енергоефективність» і «енергозаощадження», володіння сучасними технічними прийомами і способами роботи, спрямованими на зменшення енергоємності виробничих процесів, інтегрування у зміст навчальних предметів відомостей з енергоефективності.

Отримана інформація буде корисною для аналізу результатів самооцінювання педагогів професійного навчання щодо готовності використовувати у своїй професійній діяльності знання з енергоефективності. Респондентам пропонується самостійно оцінити свій рівень володіння знаннями з ефективного використання енергетичних ресурсів; назвати джерела, якими вони користуються для отримання відомостей про досягнення науки і техніки в галузі енергоефективності. Відповіді дадуть  можливість виявити наскільки активно, різнопланово за формою й систематично у закладах професійної (професійно-технічної) освіти проводиться робота з підвищення рівня готовності педагогічних працівників використовувати у своїй професійній діяльності знання з ефективного використання енергоресурсів; з’ясувати рівень забезпеченості закладів професійної (професійно-технічної) освіти науковою та навчально-методичною літературою з окресленої проблеми.

За результатами анкетування передбачається розроблення дистанційного курсу для підвищення рівня готовності педагогів професійного навчання використовувати у своїй діяльності знання з енергоефективності. Зміст навчальних модулів курсу буде зорієнтовано на посилення мотивації педагогів до інновацій, надання їм методологічного інструментарію для формування у майбутніх кваліфікованих робітників компетентностей,  що стосуються ефективного використання енергоресурсів.

 

 

© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню