+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка

Збірник наукових праць «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка» засновано 07 квітня 2011 року.

Зареєстровано Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 17626-6476Р)

Науковий збірник входить до переліку фахових наукових видань України (наказ МОН України № 1411 від 10.10.2013). Включено до наукометричної бази данихUlrich`s Periodicals Directory(від 25.08.2014).

Детальніше...

Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Серія КВ № 21048 – 10848 ПР)

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань (наказ МОН України № 1528 від Збірник наукових праць «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент». Засновано 24 грудня 2006 року.

Детальніше...

Теорія і методика професійної освіти

Електронне наукове фахове видання з педагогічних наук «Теорія і методика професійної освіти» засновано на підставі рішення Вченої ради Інституту ПТО НАПН України (протокол №7 від 04.07.2011 р.)

Включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015р.).

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Детальніше...

Професійне навчання на виробництві

Збірник наукових праць «Професійне навчання на виробництві» засновано 15 січня 2003 року.

Зареєстровано Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13539-2513ПР).

Детальніше...

Професійна освіта: проблеми і перспективи

Збірник наукових праць «Професійна освіта: проблеми і перспективи» засновано 24 грудня 2010 року.

Зареєстровано в Міністерством юстиції України (Серія КВ № 17380-6150Р).

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 1411 від 10.10.2013 р.).

Детальніше...