+38 (044) 252 - 71 - 75 +38 (044) 252 - 74 - 83 .

Збірник матеріалів І Всеукраїнської веб-конференції "Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті"

cover zb 1 web conference 2017

У збірнику матеріалів І Всеукраїнської веб-конференції «Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті» представлено досвід проектування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі вищих і професійно-технічних навчальних закладів; охарактеризовано науково-методичний супровід дистанційного навчання; розкрито методичні основи проектування дистанційних курсів у системі професійної освіти; висвітлені особливості моніторингу дистанційного навчання у професійній освіті; окреслені проблеми організаційного та фінансового забезпечення дистанційного професійного навчання тощо.

Видання адресується науковцям, науково-педагогічних працівникам, аспірантам, докторантам, керівникам та педагогічним працівникам вищих, професійно-технічних навчальних закладів, навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, коледжів, технікумів, інститутів післядипломної освіти, слухачам курсів підвищення кваліфікації, організаторам корпоративного навчання.

Матеріали збірника подано в авторській редакції.

 

Редакційна колегія:

Петренко Л. М.д. пед. н., с. н. с., вчений секретар Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (голова);

Базелюк О. В.к. пед. н., завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;

Кравець С. Г.к. пед. н., науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

 

Рецензенти:

Радкевич В. О.– д. пед. н, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;

Спірін О. М.– д. пед. н, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

 

ISBN 978-617-7457-16-8

Т 34

Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів І Всеукраїнської веб-конференції (м. Київ, 28 лютого 2017 року) / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України / [Ред. кол. : Петренко Л. М. та ін.]. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 172 с.

 

© ІПТО НАПН України, 2017

© Автори тез, 2017

 

#ivetua #ldpn #elearning #conference2017