ПІБ Назва Перегляд Рік Примітки

Масліч Світлани Володимирівни

Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах

pdf 2019  

Бугаєнко Тетяни Вікторівни

Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики

 pdf   2019  

Смирнова Ірина Михайлівна

Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення та використання електронних освітніх ресурсів

pdf 2018  

Бородієнко Олександра Володимирівна

Система розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств Сфери зв’язку

pdf   2018  

Андрощук Ірина Василівна 

Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій  до педагогічної взаємодії у професійній діяльності

pdf 2018  

Ткаченко Михайло Вячеславович

Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства у професійно-технічних навчальних закладах

pdf  2018  
Зуєва Альона Борисівна

Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків у вищих аграрних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації

pdf 2018  
Білянська Марія Михайлівна

Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах

pdf  2018  
Прохорчук Олександр Михайлович

Формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки

pdf 2018  
Клименко Марина Миколаївна

Розвиток кар'єрної компетентності майбутніх інженерів-механіків з експлуатації машин та механізмів у технічних університетах

pdf 2018  

 Кононенко Андрій
 Геннадійович

 Формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у професійно-технічних навчальних закладах

  pdf

 2018

Паржницький Олександр Вікторович

Формування професійної компетентності майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі

pdf 2017  

 Мельник Оксана  Валеріївна

 Професійна підготовка викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах Німеччини

  pdf

 2017

 
Глущенко Олена Вадимівна

Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю

pdf 2017  

 Туряниця Зоя
 
Василівна

 Формування у майбутніх майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю готовності до професійного самовдосконалення 

 pdf

 2017

 
Курнишев Юрій Альбертович

Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури

pdf 2017  
Миргородська Ганна Миколаївна

Формування культури здоров’я у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю в процесі професійної підготовки

pdf 2017  

Розіна Надія Вікторівна

Формування соціально-правової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

pdf 2017  
Герганов Леонід Дмитрович

Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві

pdf 2016  
Каленський Андрій Анатолійович

Система розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей

pdf 2016  
Михнюк Марія Іванівна

Теоретичні і методичні основи розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю

pdf 2016  
Гончаренко Іван Федорович

Розвиток психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників вищих війскових медичних навчальних закладів

pdf 2015  
Загіка Олена Олегівна

Формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання в професійно-технічних навчальних закладах

pdf 2015  
Кожем'яко Наталія Володимирівна

Формування комунікативної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з правознавства у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін

pdf 2015  
Пятничук Тетяна Володимирівна

Формування професійної компетентності майбутніх опоряджувальників будівельних у професійно-технічних навчальних закладах

pdf 2015  
Мацейко Ольга Володимирівна

Педагогічні умови використання електронних навчально-методичних комплексів у професійній підготовці кваліфікованих робітників

pdf 2015  
Духовний Лев Фішелевич

Формування культури здоров'я в майбутніх електрозварювальників у процесі професійної підготовки

pdf 2015  
Лазарєва Тетяна Анатоліївна

Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності

pdf 2015  
Гуменний Олександр Дмитрович

Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період

pdf 2014  
Петренко Лариса Михайлівна

Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів

pdf 2014  
Гельфанова Діляра Дамірівна

Формування професійно-математичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі фахової підготовки

pdf 2013  
Баглай Оксана Ігоревна

Формування готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування у професійній підготовці

pdf 2013  
Комісарова Людмила Олексіївна

Розвиток технологічної культури майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю

pdf 2013  
Костюк Дмитро Андрійович

Формування фахової компетентності майбутніх техніків-електриків сільського господарства у процесі вивчення спеціальних дисциплін

pdf 2012  
Бондаренко Тетяна Сергіївна

Формування готовності до розробки та використання комп'ютерних навчальних систем у майбутніх інженгерів-педагогів

pdf 2012  
Шемчук Вадим Андрійович

Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти

pdf 2012  
Омельченко Галина Леонідівна

Організаційно-педагогічні умови взаємодії майстра виробничого навчання і викладача спеціальних дисциплін у професійному навчанні кваліфікованих робітників швейного профілю

pdf 2012  
Смоляна Наталія Вікторівна

Поєднання ппрофесійногонавчання з виробничою працею в закладах професійно-технічної освіти України (1959 - 1991 рр.)

pdf 2012  
Самойленко Наталія Юріївна

Розвиток методичної компетентності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів

pdf 2012  
Торчевський Руслан Вікторович

Педагогічні умови розвитку управлінської культури майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти

pdf 2012  
Чернова Тетяна Юріївна

Розвиток професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої роботи у професійно-технічному навчальному закладі

pdf 2012  
Короткова Ліна Ігорівна

Педагогічні умови створення професійних стандартів швейного стилю на основі компетентісного підходу

pdf 2012  
Юденкова Олена Петрівна

Педагогічні умови використання інноваційних виробничих технологій у підготовці кваліфікованих робітників поліграфічного профілю

pdf 2012  
Радзієвська Ірина Володимирівна

Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер у процесі вивчення фахових дисциплін

pdf 2011  
Самойлова Катерина Володимирівна

Формування вмінь з маркетингу освітніх комп'ютерних послуг у майбутніх інженерів-педагогів

pdf 2011  
Савченко Ірина Миколаївна

Особливості стандартизації в системі початкової професійної освіти Російської Федерації

pdf 2011  
Матросова Інета Григорівна

Формування технологічної компетенції у майбутніх технологів поліграфічного виробництва у процесі вивчення спеціальних дисциплін

pdf 2011  
Півень Наталія Миколаївна

Педагогічні умови забезпечення міжпредметних звязків ділової української мови з фундаментальними дисциплінами у підготовці бакалаврів технічного профілю

pdf 2011  
© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню