ПІБ Назва Перегляд Рік Примітки
Бугаєнко Тетяна Вікторівна

Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики

2018  
Масліч Світлана Володимирівна

Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах

2018  
Смирнова Ірина Михайлівна
Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів технологій дорозроблення і використання електронних освітніх ресурсів 2018  
Бородієнко Олександра Володимирівна
Система розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку 2018  
Ткаченко
Михайло
Вячеславович

Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства у професійно-технічних навчальних закладах

2018  
Андрощук
Ірина
Василівна

Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності

2018  
Зуєва
Альона Борисівна

Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків у вищих аграрних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації

2018  
Клименко Марина Миколаївна

Розвиток кар'єрної компетентності майбутніх інженерів-механіків з експлуатації машин та механізмів у технічних університетах

2018  
Кононенко Андрій Геннадійович

Формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у професійно-технічних навчальних закладах

2018  
Білянська
Марія Михайлівна

Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах

2018  
Прохорчук Олександр      Михайлович

Формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки

2018  
Мельник
Оксана Валеріївна 

Професійна підготовка викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах Німеччини

2017  
Паржницький Олександр Вікторович

Формування професійної компетентності майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі

2017  
Глущенко Олена Вадимівна 

 Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю

2017  
Туряниця
Зоя
Василівна

Формування у майбутніх майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю готовності до професійного самовдосконалення

2017  
Курнешев
Юрій Альбертович

Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури

2017  
Миргородська Ганна Миколаївна

Формування культури здоров’я у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю в процесі професійної підготовки

2017  
Розіна
Надія Вікторівна

Формування соціально-правової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

2017  
Герганов
Леонід Дмитрович

Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві

2016  
Каленський Андрій Анатолійович

Система розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей

2016  
Михнюк
Марія
Іванівна

Теоретичні і методичні основи розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю

2016  
Пятничук
Тетяна Володимирівна
Формування професійної компетентності майбутніх опоряджувальників будівельних у професійно-технічних навчальних закладах 2015  
Кожем’яко
Наталія Володимирівна
Формування комуникативної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з правознавствау процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін 2015  
Гончаренко
Іван
Федорович

Розвиток психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників вищих військових медичних навчальних закладів

2015  
Загіка
Олена
Олегівна

Формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання в професійно-технічних навчальних закладах

2015  
Мацейко
Ольга Володимирівна
Педагогічні умови використання електронних навчально-методичних комплексів у професійній підготовці кваліфікованих робітників 2015  
Духовний
Лев
Фішелевич

Формування культури здоров'я в майбутніх електрозварювальників у процесі професійної підготовки

2015  
Лазарєва
Тетяна Анатоліївна

Теоретичні  і  методичні  засади  підготовки  майбутніх інженерів-технологів  харчової  галузі  до  творчої  професійної  діяльності

2015  
Гуменний
Олександр Дмитрович

Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період

2014  
Петренко
Лариса Михайлівна

Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів

2014  
© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню