Матеріали конференцій


 • Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання

  Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2018. – 280 с.

  У збірнику матеріалів конференції висвітлено теоретичні і методичні засади модернізації професійної освіти, інноваційний зарубіжний досвід розвитку професійної освіти і навчання, організаційно-педагогічні засади консультування учнівської молоді з планування та реалізації професійної кар’єри, методичні засади дистанційного професійного навчання, проблеми і перспективи розроблення проектних технологій професійної підготовки майбутніх фахівців, перспективні напрями стандартизації фахової передвищої освіти та створення інформаційно-освітнього середовища закладів професійної (професійно-технічної) та передвищої освіти. Збірник адресований науковцям, докторантам, аспірантам, педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) та перед вищої освіти, структурних навчальних підрозділів підприємств. Матеріали, що включені до збірника, подані в авторській редакції.


 • Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄC

  Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС. Матеріали ІІI Всеукраїнського науково-практичного веб-семінару, присвяченого 25-річчю НАПН України (Київ, 15 травня 2017 р.) / за заг. ред. В. О. Радкевич; Інститут професійнотехнічної освіти НАПН України. – Київ, 2017. – 76 с.

  У збірнику матеріалів ІІI Всеукраїнського науково-практичного веб-семінару, присвяченого 25-річчю НАПН України, представлено актуальні аспекти розвитку дослідницької компетентності молодих науковців як основи підвищення якості науководослідної діяльності; висвітлено теоретико-методологічні засади розвитку дослідницької компетентності молодих науковців; охарактеризовано наукове і методичне забезпечення розвитку дослідницької компетентності молодих науковців; розкрито організаційні і педагогічні умови підготовки докторів філософії за освітньо-науковими програмами; висвітлені особливості зарубіжного досвіду підготовки докторів філософії тощо. Видання адресується науковцям, науково-педагогічних працівникам, аспірантам, докторантам, керівникам та педагогічним працівникам вищих, професійно-технічних навчальних закладів, навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійнотехнічної освіти, коледжів, технікумів, інститутів післядипломної освіти, слухачам курсів підвищення кваліфікації, організаторам корпоративного навчання.


 • Програма VIIІ міжнародної науково-практичної конференції "Професійне навчання персоналу – європейський вибір"

  НАУКОВА РАДА 

  Баринов Дмитро Анатолійович

  –        Голова правління Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (голова)

  Ничкало Нелля Григорівна

  –        академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

  Радкевич Валентина Олександрівна

  –        директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (співголова)

  Биков Валерій Юхимович

  –        директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України

  Кічук Ярослав Валерійович

  –        ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор

  Гуменникова Тамара Рудольфівна

  –        директор Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», доктор педагогічних наук, професор


 • Збірник матеріалів ХІ всеукраїнської науковопрактичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України

  Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня - 13 квітня 2017 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2017. – 300 с.

   У збірнику матеріалів конференції висвітлено теоретичні і методичні засади модернізації професійної освіти, особливості імплементації інноваційного зарубіжного досвіду в професійну освіту України, технологічні аспекти організаційно-педагогічного забезпечення консультування з професійної кар’єри, проблеми і перспективи розроблення проектних технологій професійної підготовки майбутніх фахівців, дистанційного професійного навчання, проектування інформаційно-освітнього середовища ПТНЗ. Збірник адресований науковцям, докторантам, аспірантам, педагогічним працівникам ПТНЗ і структурних навчальних підрозділів підприємств.


 • Рекомендації ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН Україн

  На XI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти і навчання», присвяченій 25-річчю НАПН України, було представлено наукові результати діяльності Інституту за 2016 рік в контексті сучасних суспільних викликів, що постають перед професійною освітою. Для участі в конференції надійшли заявки та матеріали від 158 науковців, педагогічних і науково-педагогічних працівників професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

  На пленарному засіданні здійснено узагальнення результатів науково-дослідної роботи та обґрунтування перспектив діяльності Інституту, визначено результати та ефекти взаємодії установи з Верховною Радою, Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, професійно-технічними навчальними закладами,  вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації, роботодавцями, громадськими організаціями.


 • Програма ІІІ Всеукраїнського науково-практичного веб-семінару: Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС

  Розглядалися проблеми:

  1. Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців – основа підвищення якості науково-дослідної діяльності.

  2. Теоретико-методологічні засади розвитку дослідницької компетентності молодих науковців.

  3. Наукове і методичне забезпечення розвитку дослідницької компетентності молодих науковців.

  4. Організаційні і педагогічні умови підготовки докторів філософії за освітньо-науковими програмами.

  5. Зарубіжний досвід підготовки докторів філософії.

   


 • Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції "Професійна освіта в умовах сталого розвитку" (01.12.2016 р.)

  Професійна освіта в умовах сталого розвитку /збірник Матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2016 р. /за заг. ред. В. О. Радкевич, Г. М. Романової; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. - Павлоград: ІМА-прес, 2016. – 284 с.

  ISBN 978-966-331-581-2

  Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна освіта в умовах сталого розвитку» присвячені висвітленню результатів наукових досліджень і практичного досвіду у сфері забезпечення розвитку професійної освіти в умовах сталого розвитку. Проаналізовано вплив глобалізаційних і трансформаційних процесів на розвиток професійної освіти; представлено підходи до забезпечення якості професійної освіти в умовах сталого розвитку суспільства; висвітлено засади проектування змісту професійної освіти на засадах компетентністного підходу; проаналізовано моделі розвитку професійної кар’єри майбутніх фахівців для продуктивної та інноваційної зайнятості; схарактеризовано досвід формування інноваційного освітнього середовища закладів професійної освіти; висвітлено суть виховних та здоров’язбережувальних технологій у професійній освіті. Матеріали збірника подано в авторській редакції. Адресується науковцям, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної освіти, викладачам коледжів, технікумів, професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, методистам обласних центрів професійно-технічних навчальних закладів.


 • Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи" (21.06.2016 р.)

  Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи / збірник Матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Київ-Ірпінь, 21 червня 2016 р. / за заг. ред. В. О. Радкевич, Л. М. Петренко; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; Київський фінансово-економічний коледж Національного університету ДПС України – Павлоград: ІМА-прес, 2016. – 182с.

  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції відображають актуальні проблеми сучасної професійної освіти, теоретико-методологічні аспекти розвитку професійної культури майбутніх фахівців, висвітлюють основні напрями педагогічного проектування культурно-освітнього середовища для професійної освіти, навчання і розвитку в ньому особистості. Узагальнено педагогічний досвід використання інноваційних технологій у формуванні професійної культури майбутніх фахівців та управління культурно-освітнім середовищем. Адресується науковцям, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної освіти, викладачам коледжів, технікумів, професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, методистам обласних центрів професійно-технічних навчальних закладів.


 • Науково-практичний семінар "Використання платформи дистанційного навчання e-learning.org.ua в освітньому процесі професійно-технічного навчального закладу" (26.04.2016 р.)

  Використання платформи дистанційного навчання е-learning.org.ua в освітньому процесі професійно-технічного навчального закладу [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. семінару (м. Київ, 26 квітня 2016 р.) / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Українська інж.-пед. академія / [редкол.: Петренко Л. М. та ін.]. – К. : ІПТО НАПН України, 2016. – 53 с. – Режим доступу: http://ivet.edu.ua/

  У даному виданні висвітлюються проблеми використання систем дистанційного навчання в освітньому процесі вищих і професійно-технічних навчальних закладів, зокрема системи Moodle; методичні основи проектування дистанційних курсів; особливості контролю дистанційного навчального процесу і моніторингу його якості у професійно-технічній освіті; практика використання вищими і професійно-технічними навчальними закладами дистанційної форми навчання тощо. Видання розраховане на педагогів навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, професійно-технічних навчальних закладів, технікумів, коледжів; науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної освіти; слухачів курсів підвищення кваліфікації, організаторів корпоративного навчання та науковців.


 • Збірник матеріалів І Всеукраїнської веб-конференції "Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті"

  Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів І Всеукраїнської веб-конференції (м. Київ, 28 лютого 2017 року) / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України / [Ред. кол. : Петренко Л. М. та ін.]. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 172 с.

   ISBN 978-617-7457-16-8

  У збірнику матеріалів І Всеукраїнської веб-конференції «Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті» представлено досвід проектування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі вищих і професійно-технічних навчальних закладів; охарактеризовано науково-методичний супровід дистанційного навчання; розкрито методичні основи проектування дистанційних курсів у системі професійної освіти; висвітлені особливості моніторингу дистанційного навчання у професійній освіті; окреслені проблеми організаційного та фінансового забезпечення дистанційного професійного навчання тощо.

  Видання адресується науковцям, науково-педагогічних працівникам, аспірантам, докторантам, керівникам та педагогічним працівникам вищих, професійно-технічних навчальних закладів, навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, коледжів, технікумів, інститутів післядипломної освіти, слухачам курсів підвищення кваліфікації, організаторам корпоративного навчання.

  Матеріали збірника подано в авторській редакції.


 • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України: 10 років розвитку

  Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України: 10 років розвитку : [ювілейна книга] / за ред. В. О. Радкевич. – Київ : Інститут ПТО НАПН України, 2016. – 119 с. 

  Ювілейна книга видана до 10-річчя Інституту професійнотехнічної освіти НАПН України. У виданні представлено вітання Інституту від видатних осіб України, науковців і освітян. Узагальнено досвід роботи Інституту: показано його наукову та експериментальну діяльність, роботу з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, співпрацю з численними закладами, установами та організаціями, міжнародну діяльність. Представлений матеріал про лабораторії, центри та інші структурні підрозділи Інституту, показані їх кращі досягнення, здобутки, інновації. Зібрані фотоматеріали з проведення різноманітних масових заходів, висвітлено культурне життя Інституту. Сподіваємось, що ця книга стане пам’ятним виданням для кожного працівника Інституту, аспірантів і докторантів, для усіх, хто співпрацює з Інститутом та впроваджує результати його діяльності в педагогічну практику.


 • Дайджест наукових розробок (2006-2016 рр.)

  Дайджест наукових розробок (2006–2016 рр.) / Уклад.: Д.Д. Айстраханов, С.В. Алєксєєва, Л.С. Злочевська, А.Б. Зуєва, О.А. Слатвінська [за ред. В.О. Радкевич]. – К.: Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України., 2016. – 104 с.

  У дайджесті представлено анотації і відібраний текст наукових розробок учених, аспірантів і докторантів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України: концепції, сучасні моделі і технології професійної освіти і навчання, методики професійного навчання, програми навчання учнівської молоді та педагогів, авторські курси, тренінги, монографії, посібники (навчальні, наукові, методичні) та підручники. Дане видання призначається керівникам, педагогам професійно-технічних навчальних закладів і загальноосвітніх шкіл; аспірантам, докторантам, науковопедагогічним працівникам системи вищої освіти; викладачам і слухачам курсів підвищення кваліфікації; керівникам і методистам навчально (науково)-методичних центрів і кабінетів професійно-технічної освіти та менеджерам освіти.


 • Бібліографічний покажчик 2016

  Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2011–2016 рр.) : наук. вид. до 10-річчя Інституту / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; за наук. ред. В. О. Радкевич ; [упоряд. : Маркова В. О., Мархель К. В]. – Київ : ІПТО НАПН України, 2016. – 142 с.

  ISBN: 978-966-2553-06-2

  У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, докторантів, аспірантів і здобувачів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 5 років (2011–2016 рр.). Покажчик адресовано науково-педагогічним і педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам, викладачам й керівникам закладів освіти різного типу, слухачам інститутів післядипломної освіти, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить розвиток професійної освіти і навчання в Україні.


 • Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання.

  Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.), Т. 1. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2016. – 177 с.

  Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.), Т. ІІ. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2016. – 149 с.

  У матеріалах конференції висвітлено особливості проектування змісту та інноваційних педагогічних технологій професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, педагогічні засади управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки, зарубіжний і вітчизняний досвід професійного розвитку персоналу підприємств, особливості науково-методичного супроводу підготовки учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар’єри, шляхи розвитку інформаційного освітнього середовища та інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. Збірник адресований науковцям, докторантам, аспірантам, педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів і структурних навчальних підрозділів підприємств.


 • Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС

  Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС. Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару, Київ, 30 січня 2016 р. / за заг. ред. В. О. Радкевич, Л. М. Петренко; Інститут професійнотехнічної освіти НАПН України. – Київ, 2016. – 84 с.

  ISBN 978-966-331-565-2

   Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару відображають теоретико-методологічні засади, організаційні та педагогічні умови, науковий і методичний супровід розвитку дослідницької компетентності молодих науковців у системі вищої освіти; висвітлюють особливості підготовки докторів філософії в контексті інтеграції вітчизняної науки та освіти в європейський освітній простір, різні підходи в сучасній освіті до розвитку дослідницької компетентності як основи підвищення якості науково-дослідної діяльності в сучасних вітчизняних університетах та наукових установах, вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки докторів філософії, розвитку дослідницької компетентності в процесі викладання навчальних дисциплін у загальноосвітній школі, технікумах, коледжах, професійно-технічних навчальних закладах. Адресується науковцям, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної освіти, викладачам коледжів, технікумів, професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, методистам обласних центрів професійно-технічних навчальних закладів.


 • Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців

  Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців. Матеріали І Всеукраїнського науково-методичного семінару, Київ, 27 січня 2015 р. / за заг. ред. ; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Київ, 2015. – с.

  Матеріали І Всеукраїнського науково-методичного семінару відображають теоретико-методологічні засади розвитку дослідницької компетентності, організаційно-педагогічні умови дослідно-пошукової діяльності та науково-методичне забезпечення підготовки фахівців у системі вищої освіти до дослідницької діяльності. Матеріали збірника подано в авторській редакції. Адресується науковцям, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної освіти, викладачам коледжів, технікумів, професійно-технічних навчальних закладів, методистам обласних центрів професійно-технічних навчальних закладів.


© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню