ПІБ Назва Перегляд Рік Примітки
Бугаєнко Тетяна Вікторівна

Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики

2019  
Масліч Світлана Володимирівна

Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах

2019  
Смирнова
Ірина
Михайлівна

Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів технологій дорозроблення і використання електронних освітніх ресурсів

2018  
Бородієнко
Олександра
Володимирівна

Система розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку

2018  
Ткаченко
Михайло
Вячеславович

Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства у професійно-технічних навчальних закладах

2018  
Андрощук
Ірина
Василівна

Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності

2018  
Зуєва
Альона
Борисівна

Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків у вищих аграрних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації

2018  
Клименко
Марина
Миколаївна

Розвиток кар'єрної компетентності майбутніх інженерів-механіків з експлуатації машин та механізмів у технічних університетах

2018  
Кононенко
Андрій
Геннадійович

Формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у професійно-технічних навчальних закладах

2018  
Білянська
Марія
Михайлівна

Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах

2018  
Прохорчук
Олександр
Михайлович

Формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки

2018  
Паржницький
Олександр
Вікторович

Формування професійної компетентності майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі

2017  
Мельник
Оксана
Валеріївна 

Професійна підготовка викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах Німеччини

2017  
Глущенко
Олена
Вадимівна

Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю

2017  
Туряниця
Зоя
Василівна

Формування у майбутніх майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю готовності до професійного самовдосконалення

2017  
© 2019 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Всі права захищені.

Меню